Clicks112
Peter(skala)

Nedovoľme, aby Londýn prinútil Severné Írsko prijať potraty

26.748

26.748 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.

PETICIA: https://www.citizengo.org/sk/lf/177849-nedovolme-aby-londyn-prinutil-severne-irsko-prijat-potraty

RTL · Nový Zéland · 23/03/2020


Konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva navrhuje zavedenie extrémneho potratového zákona v Severnom Írsku, ktorý dokonca presahuje závažnosť zákona platného v Anglicku, Walese a Škótsku. Nový návrh presahuje aj obmedzenia zmien v Dohode o Severnom Írsku (vznik exekutívy, atď.) z roku 2019, ktoré by inak vláda mala rešpektovať. Navrhovaný rámec povedie k ďalším početným stratám na životoch z dôvodu potratu.

Štruktúra plánovaných zmien v potratovom zákone by mala zahŕňať:

Potrat na základe postihnutia až do dňa pôrodu, vrátane ľahších foriem postihnutia, ako sú Downov syndróm, rázštep podnebia, tzv. konská noha.

Potrat na požiadanie z akéhokoľvek dôvodu, vrátane potratu na základe pohlavia, až do 12. až 14. týždňa tehotenstva.

Potrat na požiadanie z akéhokoľvek dôvodu v praxi až do 22. až. 24. Týždňa tehotenstva.

Žiadne právne obmedzenia miesta vykonania potratu – vrátane škôl, pohyblivých potratových kliník a konzultácií cez Facetime.

Žiadne požiadavky na prítomnosť alebo dohľad lekára – potrat by mohli vykonávať profesie ako zdravotný pracovník, dietetik, arteterapeut či pracovník vydávajúci sluchové pomôcky.

Zlegalizovanie potratu dvojčiat, kde rodičia budú môcť rozhodnúť o živote jedného, a smrti druhého dieťaťa.

Dostupnosť potratu mladým dievčatám aj bez súhlasu rodičov.

Ponechanie detí narodených po nevydarenom pokuse o potrat na smrť bez nároku na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Zlegalizovanie potratu vyvolaním pôrodu.

Nezaručenie tlmenia bolesti pre dieťa počas potratu.

Sťažené trestné stíhanie ľudí, najmä otcov neželajúcich si mať dieťa, ktorí by tehotnej žene do jedla pridali tabletky vyvolávajúce potrat.


Tento návrh rozšírenia platnosti potratového zákona je očividný pokus britskej vlády o podkopanie vôle občanov Severného Írska a s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k nárastu strát na životoch v krajine kvôli potratom.

Je zarážajúce vidieť britskú vládu, ktorá tvrdí, že v otázke potratov je neutrálna, a že podporuje decentralizáciu moci, a pri tom prekračuje požiadavky už platného zákona a núti Severné Írsko prijať extrémnejšiu podobu potratového zákona, než je tá britská.

Vláda sa v týchto dňoch rozhoduje, či 31. marca schváli tento príklad extrémneho režimu. Prosím, podpíšte túto petíciu a dajte Borisovi Johnsonovi vedieť, že nemá Severné Írsko nútiť do tohto brutálneho potratového zákona.

righttolife.org.uk/stop-extreme-abortion/
righttolife.org.uk/…/ni-abortion-fra…
www.gov.uk/…/a-new-legal-fra…
bothlivesmatter.org/statistics