1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Nie głosujmy w wyborach na partie, które zezwalają na dzieciobójstwo i w JAKIEKOLWIEK sposób omijają Boże Przykazania bądź nakazy z Pisma Świętego, bo odpowiemy za to z pewnością.

Warto to wiedzieć i uświadamiać innych, ponieważ żadne słowo i czyn nie pozostanie bez Bożego rozrachunku.