Clicks82
Peter(skala)

Vďaka svätému Františkovi bude možné získať v nedeľu úplné odpustky

Bratislava 30. júla (TK KBS) Františkánska komunita bude v nedeľu sláviť sviatok Porciunkuly, keď môže ktokoľvek získať úplné odpustky. Porciunkula je malý kostol neďaleko Assisi. Sv. František ho po svojom obrátení vlastnoručne obnovil. V roku 1216 v ňom prežil zjavenie, pri ktorom vyprosil milosť odpustkov pre všetkých, čo tento kostol navštívia. Spomínané odpustky môžeme v súčasnosti získavať 2. augusta vo všetkých františkánskych, katedrálnych i farských kostoloch.

Pozvánky na slávenia Porciunkuly

Hlohovec

Rehoľa Menších bratov františkánov v Hlohovci pozýva na slávnosť Panny Márie Anjelskej, ľudovo zvaná Porciunkula, v sobotu 1. augusta 2020 pri slávnostnej svätej omši o 18:30. Po svätej omši Združenie kresťanských seniorov pozýva na menšie rodinné agapé v kláštornej záhrade, informovala Lucia Froncová.

Beckov / Bratislava

Františkánska rodina pozýva záujemcov sláviť Dni Porciunkuly, Dni Panny Márie Anjelskej do Beckova. Pobyt v bratsko-sesterskom spoločenstve bude od 31. júla do 2. augusta 2020. Trojdnie je zamerané na spoznávanie krás Porciunkuly - malého kostolíka nachádzajúceho sa v srdci Assisi a v srdci františkánstva..

Viac informácií môžete získať na emailovej adrese caritasosf@gmail.com alebo telefónnom čísle 0950 549 925 (s. Caritas).

Bratia františkáni pôsobiaci v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove a mladí z františkánskych spoločenstiev vás pozývajú na duchovný a kultúrny program v rámci slávenia Sviatku Porciunkuly - Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Počas celého podujatia sa budú dodržiavať predpísané hygienické normy.

Slávenie tohto františkánskeho sviatku začnú v sobotu 1. augusta o 11:30 a ukončia ho v nedeľu 2. augusta. Počas celého programu bude možnosť prijatia sviatosti zmierenia. Slávenie tohto sviatku a návšteva františkánskeho či farského kostola je spojená so získaním plnomocných odpustkov. Podrobný program nájdete na nástenke kostola či webovej stránke www.frantiskani.sk.

V Bratislave sa program začne 31. júla 2020 svätou omšou o 19:30. Pokračovať bude programom 1. a 2. augusta. Súčasťou budú sväté omše, adorácia, františkánsky ruženec, program pre deti i kaviareň pod lipou. Záverečnú svätú omšu 2. augusta o 18:30 bude sláviť Peter Slepčan, farár farnosti Dómu sv. Martina, uvádza web frantiskani.sk.

Čo je to Porciunkula?

Porciunkula je zaužívaný názov kostolíka Panny Marie Anjelskej (alebo Panny Márie, Kráľovnej anjelov), ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Oficiálny názov kaplnky Santa Maria degli Angeli je názvom katedrály, ktorou bola v roku 1679 na príkaz pápeža Piusa V., kaplnka Porciunkula obostavaná. Nachádza asi 4 kilometre od Assisi (Taliansko).

Prvá zmienka o kaplnke pochádza z roku 1045. V kaplnke mali byť uchovávané relikvie z hrobu Panny Márie. Časom kaplnka spustla, zostali po nej ruiny v prostriedku dubového lesa. Svätý František spolu s ďalšími bratmi túto kaplnku opraviť po tom, ako v jednej z nich (San Damiano) začul Ježišov hlas, ktorý mu hovoril: „František, oprav môj dom ... vidíš, ako sa rozpadá..?“.

V roku 1208 opát benediktínskeho kláštora ponúkol svätému Františkovi kopec nad Assisi. Dal mu podmienku, že z tohto miesta vytvorí centrum svojho rádu. Svätý František túto ponuku odmietol, lebo vlastníctvo bolo v rozpore s princípom chudoby a prijal malú kaplnku Porciunkula, ktorú zobral do prenájmu. Nájomné malo byť vo forme jedného koša rýb ročne. V roku 1212 v tejto kaplnke zložila rehoľné zasvätenie aj svätá Klára. Svätý František zomrel v kaplnke pri západe slnka, v sobotu 3. októbra 1226.

Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov?

Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal po čom túži pre spásu duší. František bez rozmýšľania odpovedal: "Nebeský Otče, aj keď som len nehodný hriešnik, prosím, aby bola všetkým, ktorí prídu do tohto kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy a prejaviť skrúšenosť, udelená milosť úplného odpustenia dočasných trestov." "Prosíš veľa, brat František" - povedal Pán. Zaslúžiš si ale viac a viac ti bude dané. Prijímam teda tvoju modlitbu, ale pod podmienkou, že v mojom mene predložíš túto žiadosť môjmu námestníkovi na zemi.

A František sa bez otáľania dostavil pred tvár Honória III., ktorý bol v tom čase v Perúgii a úprimne mu rozpovedal o svojom videní. Pápež ho pozorne vypočul a dal mu dovolenie. Potom sa opýtal: "Na koľko rokov chceš tieto odpustky?" František rýchlo odpovedal: "Svätý Otče neprosím o roky, ale o duše!" A šťastný chcel odísť, ale pápež za ním zavolal: "A nechceš ani nijaký doklad?" A František odpovedal: "Stačí mi tvoje slovo, Svätý Otče! Odpustenie hriechov je Božím dielom, Bohu prináleží zjaviť toto dielo. Nepotrebujem žiadny doklad, pretože Najsvätejšia Panna je dokumentom, Ježiš Kristus notárom a anjeli svedkami."

Ako sa rozšírilo toto privilégium?

V roku 1480 pápež Sixtus VI. rozšíril toto privilégium na všetky františkánske kostoly I. a II. rádu, ale len pre bratov. V roku 1622 Gregor XV. zahrnul do tohto privilégia všetkých ľudí, ktorí sa v tento deň vyspovedajú a príjmu sv. prijímanie. Okrem toho ho rozšíril, okrem františkánskych, aj na kostoly bratov kapucínov. Pápeži toto privilégium stále znovu a znovu potvrdzovali. Pápež Pavol VI. ho v roku 1967, apoštolskou konštitúciou Indulgentiarium Doctrina, upravil tak, že 2. augusta môže získať úplné odpustky každý, kto navštívi farský kostol a splní obvyklé podmienky pre ich získanie.

V nedeľu 2. augusta je možné získať úplné odpustky „Porciunkuly“ vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych a františkánskych chrámoch. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbami Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). K sviatku Porciunkuly chystajú tradičné slávnosti napríklad v Bratislave, Beckove či Hlohovci.

-
Zdroje: Archív TK KBS / Minoriti / Františkáni / Arcibiskupský úrad v Trnave / Františkáni z Centra novej evanjelizácie v Beckove