3
4
1
2
KS. DR PROF. MICHAŁ SOPOĆKO - MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO - TOM I
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Tu też jest kłamstwo! ,, Dusza, która będzie czcić ten obraz nie zginie''. Ten napis jest pod obrazem Hyły! 😭 Ale nas zwodzą i okłamują!

youtu.be/VVFjq-VFO2c
MementoMori+++
1. Co myślimy o Bogu? 3
2. Co myślimy doskonałościach Bożych? 6
3. Co myślimy o Miłosierdziu Bożym? 9
4. Dlaczego wyróżniamy Miłosierdzie Boże? 13
5. Wielorakie jest Miłosierdzie Boże? 16
6. Miłosierdzie Synostwa Bożego 20
7. Miłosierdzie w sposobie i warunkach usynowienia 23
8. Miłosierdzie w obietnicy Odkupienia 27
9. Miłosierdzie Boże w tajemnicy Wcielenia 30
10. Miłosierdzie Boże w sposobie …More
1. Co myślimy o Bogu? 3
2. Co myślimy doskonałościach Bożych? 6
3. Co myślimy o Miłosierdziu Bożym? 9
4. Dlaczego wyróżniamy Miłosierdzie Boże? 13
5. Wielorakie jest Miłosierdzie Boże? 16
6. Miłosierdzie Synostwa Bożego 20
7. Miłosierdzie w sposobie i warunkach usynowienia 23
8. Miłosierdzie w obietnicy Odkupienia 27
9. Miłosierdzie Boże w tajemnicy Wcielenia 30
10. Miłosierdzie Boże w sposobie Wcielenia 34
11. Miłosierdzie Boże w Zwiastowaniu 37
12. Miłosierdzie Boże w skutkach Wcielenia 41
13. Miłosierdzie Boże w Nawiedzeniu 44
14. Miłosierdzie Boże w Narodzeniu Pana Jezusa 48
15. Miłosierdzie Boże w Imieniu Jezus i Ofiarowaniu Pana Jezusa w Świątyni 51
16. Miłosierdzie Boże w Objawieniu się Mędrcom 55
17. Miłosierdzie Boże w życiu ukrytym Pana Jezusa 58
18. Miłosierdzie Boże w chrzcie i poście Pana Jezusa 61
19. Miłosierdzie Boże w powołaniu pierwszych uczniów 64
20. Miłosierne utwierdzenie pierwszych uczniów w wierze 68
21. Miłosierna rozmowa z Nikodemem 71
22. Miłość Boga a Miłosierdzie Jego 74
23. Miłosierna rozmowa z Samarytanką 78
24. Miłosierny powrót do Galilei 81
25. Miłosierdzie Boże w treści nauk Zbawiciela 84
26. Miłosierdzie Boże w przypowieściach Chrystusa 87
27. Miłosierdzie w wyborze Apostołów 91
28. Nauka o zasadach sprawiedliwości i Miłosierdzia 94
29. Miłosierdzie Chrystusa względem grzeszników 97
30. Miłosierdzie Chrystusa względem chorych 100
31. Miłosierdzie Chrystusa względem trędowatych 103
32. Miłosierdzie Chrystusa względem ślepych 106
33. Miłosierdzie Chrystusa względem głuchych i niemych 109
34. Miłosierdzie Chrystusa względem opętanych 113
35. Miłosierdzie Chrystusa we wskrzeszeniu umarłych 116
36. Miłosierdzie Chrystusa w panowaniu nad żywiołami i materią 119
37. Miłosierdzie Chrystusa w odnowieniu rodziny 122
38. Miłosierdzie Chrystusa w radach ewangelicznych 125
39. Miłosierdzie Chrystusa w najprzedniejszych uczynkach 128
40. Miłosierdzie Chrystusa w cnota głównych 132
41. Miłosierdzie Chrystusa w cnotach apostolskich 135
42. Miłosierdzie Chrystusa w powołaniu i rozesłaniu uczniów 138
43. Miłosierdzie Chrystusa w największym przykazaniu 142
44. Miłosierdzie Chrystusa względem wrogów 145
45. Miłosierdzie Chrystusa względem pracujących 148
46. Miłosierdzie Chrystusa względem przyjaciół 151
47. Miłosierdzie Chrystusa w nauce o Miłosierdziu Bożym 154
48. Miłosierdzie Chrystusa w zapowiedzeniu Przenajświętszego Sakramentu
49. Miłosierdzie Chrystusa w zapowiedzi prymatu Piotra 161
50. Miłosierdzie Chrystusa w nawoływaniu do pokuty 164
51. Miłosierdzie Chrystusa w ujawnianiu Bóstwa swego 167
52. Miłosierdzie Chrystusa w zapowiedzeniu Sądu Ostatecznego 170
53. Miłosierdzie Chrystusa w zapowiedzeniu swojej Męki 173
54. Miłosierdzie Chrystusa w obietnicy zesłania Ducha Świętego 177
55. Miłosierdzie Chrystusa w ustanowieniu Eucharystii 180
56. Miłosierdzie Chrystusa w Sakramencie Kapłaństwa 183
57. Miłosierdzie Chrystusa w uwolnieniu nas od śmierci 186
58. Miłosierdzie Chrystusa w skarbie zasług 189
59. Miłosierdzie Chrystusa w sposobie nauczania i postępowania 193
60. Miłosierdzie Chrystusa w zewnętrznym zadośćuczynieniu 196
61. Znaczenie Męki Pana Jezusa — dowód Bóstwa i Miłosierdzia Jezusa 199
MementoMori+++
Św. Faustyna i Boże miłosierdzie youtu.be/VVFjq-VFO2c