MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Pracując nad nowym katechizmem, który mógłby nosić tytuł „Katechizm religii człowieka", zauważyłem, że warto przedstawić go w postaci serii, której kolejne odcinki zawierałyby jedną porcję zmian i ograniczeń po to, aby umysły mogły się do nich przyzwyczajać stopniowo. Pierwsze wydanie musi zawierać skromną propozycję zniesienia dwóch artykułów apostolskiego wyznania wiary.(...)''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
ANTYAPOSTAŁ 1025

Anty-apostołowie mają plan na zniszczenie Kościoła, (niektórzy są na najwyższych stanowiskach) - w dużej mierze ten plan został zrealizowany i wciąż się realizuje, wielu tego nie dostrzega, nieświadomie im pomaga, gdyż wielu daje się zmylić...
Opowieść komunistycznego (masońskiego) agenta mówiącemu o swoim udziale kierowaniu Barki Piotrowej na kurs prowadzący do katastrofy…More
ANTYAPOSTAŁ 1025

Anty-apostołowie mają plan na zniszczenie Kościoła, (niektórzy są na najwyższych stanowiskach) - w dużej mierze ten plan został zrealizowany i wciąż się realizuje, wielu tego nie dostrzega, nieświadomie im pomaga, gdyż wielu daje się zmylić...
Opowieść komunistycznego (masońskiego) agenta mówiącemu o swoim udziale kierowaniu Barki Piotrowej na kurs prowadzący do katastrofy. Posiada numer; 1025 co świadczy, o ilości agentów kapłanów... https://www.tldm.org/directives/directives.htm
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Albert Vassart, były członek francuskiej partii komunistycznej, ujawnił w 1955 r., że Moskwa wydała w 1936 r. zarządzenie, na mocy którego starannie wyselekcjonowano członków komunistycznej młodzieży, aby wstąpili do seminariów i po przeszkoleniu otrzymali święcenia kapłańskie. Niektóre z nich miały infiltrować zakony religijne, zwłaszcza dominikanów (w swoim eseju „Szatan w pracy” …More
''(...)Albert Vassart, były członek francuskiej partii komunistycznej, ujawnił w 1955 r., że Moskwa wydała w 1936 r. zarządzenie, na mocy którego starannie wyselekcjonowano członków komunistycznej młodzieży, aby wstąpili do seminariów i po przeszkoleniu otrzymali święcenia kapłańskie. Niektóre z nich miały infiltrować zakony religijne, zwłaszcza dominikanów (w swoim eseju „Szatan w pracy” wielki katolicki filozof Dietrich von Hildebrand donosił, że francuscy dominikanie stali się tak komunistyczni w swojej „ewangelizacji”, że w 1953 r. zakon ledwo uniknął rozwiązania z rozkazu papieża Piusa XII.)(...)''
przeciwherezjom
I pomyśleć, że to co wyżej opisane, to jeden z wielu sposobów niszczenia Kościoła. Jakże potworny i ze wszystkich stron jesteśmy atakowani i niszczeni?! Jakże wielka jest potęga Boga i Jego Kościoła że jeszcze wciąż jakoś się trzyma!!!