Clicks5

Ve Israels Hyrder, som røgtede sig selv!

Ve Israels Hyrder, som røgtede sig selv! Skal Hyrderne ikke røgte Hjorden? [...] ... men I styrede dem med Haardhed og Grumhed.More
Ve Israels Hyrder, som røgtede sig selv! Skal Hyrderne ikke røgte Hjorden?
[...] ... men I styrede dem med Haardhed og Grumhed.