Clicks30
lt.news

Pranciškus: Jėzaus autoritetas perteikiamas per „švelnumą“

Rugsėjo 18-osios homilijos metu Popiežius Pranciškus teigė, jog Kristaus autoritetas ateina per gailestingumą, išreikštą švelnumu, ramybe ir artimumu žmonėms.

Pagal VaticanNews.va, Pranciškus padarė išvadą, jog tai suteikė Jėzui autoritetą „praleisti didžiąją savo laiko dalį keliaujant“, palaikant ryšius su žmonėmis, juos priimant ir jų išklausant.

Realybėje, Jėzaus autoritetas atsirado iš to, jog jis yra iš vienintelio Visagalio Dievo. Tie, kas skaito Evangeliją žino, jog jis nebuvo itin „švelnus“, bet verčiau konkretus, tiesioginis ir be kompromisų skleisdavo Tiesą. Dėl šios priežasties jis buvo nukryžiuotas.

Paveiksliukas: © Mazur/catholicchurch.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsXjpetyeipp