Kardinál Sarah upozorňuje biskupov na právo veriacich prijímať do úst

Kardinál Sarah upozorňuje biskupov na právo veriacich prijímať do úst. Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti, vo svojom novom špeciálnom liste, ktorý je adresovaný …More
Kardinál Sarah upozorňuje biskupov na právo veriacich prijímať do úst.
Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti, vo svojom novom špeciálnom liste, ktorý je adresovaný predsedom biskupských konferencií vyzýva: „Vráťme sa s radosťou k Eucharistii!“

V liste kardinál upozorňuje na to, že fyzická účasť na sv. omši je nenahraditeľná: „Pandémia vyprodukovala skomoleniny nielen v sociálnej a rodinnej dynamike, ale aj v živote kresťanských obcí, vrátane liturgie.“
Je nutné dodať, na margo kardinálových slov, že tieto rôzne „skomoleniny“ tu nie sú len od čias pandémie, ale že udalosti okolo pandémie sú už len vrcholom ľadovca, ktorý pokrýva Cirkev niekoľko desaťročí.
Podľa kardinála Saraha je nutný čo najrýchlejší návrat k normálnej bohoslužobnej praxi a podotýka, že: „liturgické normy nemôžu byť upravované štátnymi predpismi, ale len cirkevnými predstaviteľmi, teda biskupmi.“
List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku…More
ľubica
Tí kňazi, ktorí, ako píše kardinál Sarah „obmedzili právo veriacich“, tým, že boli „reštriktívnejší“ ako štátne či biskupské normy a veriacim odmietali dávať prijímanie do úst, by mohli uskutočniť sebareflexiu a uvedomiť si, že sv. prijímanie je právom veriacich a nie výsledkom aktuálnej nálady, pocitu či ideologickej orientácie kňaza.
Pavol Iring
Je zaujímavé, ako rozdielne prináša túto správu Vaticannews v slovenskom a českom jazyku. Kým slovenská verzia hovorí o poslušnosti biskupom, česká verzia uvádza citát, ktorý má v tomto článku pán Čulen. Budú už aj katolícke médiá verejne zavádzať veriacich?
Peter(skala)
tiež ma to zaujalo, ked som čital na SK. či naozaj to tak Sarah povedal o tých biskupov ale to sa dá overiť, až bude zverejnený list v plnom znení. Ináč všimol som si, že media zvyknu zle pochopiť alebo zamerne prekrutia autora dokumentov, takže aj tento pripad beriem s rezervou.

Ked bude zverejnený dokument, tak napíšte link, nech si pozrieme
U.S.C.A.E.
počul som výborné vysvetlenie prečo sa vzoprieť rúškam (nie len) v kostole jednak sú proti rozumu a po druhé neslúžia spoločnému dobru čiže chýbajú oba znaky čo má spĺňať spravodlivé nariadenie či zákon a to nepovedal propagandista Vittek ale je to výklad svätého Tomáša Akvinského to že je ten výklad z USA nehrá nijakú rolu Katolícka náuka je univerzálna však to má v názve mohlo by to zaznieť aj …More
počul som výborné vysvetlenie prečo sa vzoprieť rúškam (nie len) v kostole jednak sú proti rozumu a po druhé neslúžia spoločnému dobru čiže chýbajú oba znaky čo má spĺňať spravodlivé nariadenie či zákon a to nepovedal propagandista Vittek ale je to výklad svätého Tomáša Akvinského to že je ten výklad z USA nehrá nijakú rolu Katolícka náuka je univerzálna však to má v názve mohlo by to zaznieť aj v nigérii stále to bude mať rovnakú platnosť Pravda je totiž len jedna

o podávaní do rúk tam sa o ničom nemusíme baviť tam je to jasné každému s dobrou vôľou čo ešte úplne nestratil zmysel pre vieru že takto nie a bodka