06:22
Otec Eirene
391
oEirene 0011 = Viera ako pojem 001 Viera je pojem, ktorý má svoj špecifický a jasný význam, avšak v dennodennom používaní je pojem slova nesmierne zdefomovaný. God's willing v ďalších videách si …More
oEirene 0011 = Viera ako pojem 001

Viera je pojem, ktorý má svoj špecifický a jasný význam, avšak v dennodennom používaní je pojem slova nesmierne zdefomovaný. God's willing v ďalších videách si povieme presnejšie, čo presne je pod slovom "viera".