Tomislav
Svatý Pankráci, spoj se se svatým Servácem a svatým Bonifácem, a vyproste nám také hojné deště.
ekans
to se musíte modlit v jednotě s katolíky, vdp
Tomislav
Díky Bohu, a vám, milí svatí, za okamžité vyslyšení našich proseb o vláhu.
ekans
tu vláhu vysuší jarní slunce