csk.cartoon
3451
bratr
Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny." (Jan 20,21-23)

Nesmíření s Bohem:
pokoj nám berou výčitky svědomí, vědomí, že špatné skutky z minulosti nemůžeme vzít zpátky, ani beze zbytku odčinit. Dokud jsme neprožili usmíření s Bohem, nezakusili jeho …More
Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny." (Jan 20,21-23)

Nesmíření s Bohem:
pokoj nám berou výčitky svědomí, vědomí, že špatné skutky z minulosti nemůžeme vzít zpátky, ani beze zbytku odčinit. Dokud jsme neprožili usmíření s Bohem, nezakusili jeho přijetí a odpuštění, jsme-li před Bohem na útěku, nebudeme lidmi pokoje.

Nesmíření se sebou a svým životem:
dokud neuvěřím, že jsem i přes své nedostatky a slabosti jedinečným a nikým nenahraditelným obrazem Božím, který se může realizovat i v neideálních podmínkách, ve kterých právě žiji, budu člověkem otráveným a uzoufaným

Nesmíření s druhými:
nepustím-li ze srdce křivdu, vztek a nenávist vůči těm, kteří mi ublížili, nepokusím-li se usmířit s těmi, kterým jsem ublížil já, pokoj se v mém srdci nemůže rozhostit

Vzkříšený Ježíš přichází a říká: "Pokoj vám!" On zvítězil nad vším, co nás ohrožuje, je-li on s námi, kdo proti nám. Zároveň nabízí odpuštění a smíření každému, kdo mu uvěří, protože kvůli tomu přišel a za to umřel.

Ježíš nás posílá, abychom nejen nalezli pokoj pro sebe,
ale abychom se jako on stali šiřiteli pokoje.
I skrze odpuštění.

vira.cz/texty/tema-tydne/nesmireni-a-strach
Otčenáš
Antikrist z Vatikánu rozehnal ovce. Všichni, kteří se nenechali obelhat vidí, že mocní tohoto světa už římský spolek nepotřebují. Takže nejen Bergoglio s helikoptérou, ale každý kaplan, na kterého kdosi houkl, zavřel podvedeným ovečkám vrata chrámů postavených lidskou rukou před nosem.
Už Čoskoro: Portoriko Bez-Latinskej-Omše Bude Všade - gloria.tv
Pan Domácí Je Tam Venku A Právě Teď Zachraňuje …More
Antikrist z Vatikánu rozehnal ovce. Všichni, kteří se nenechali obelhat vidí, že mocní tohoto světa už římský spolek nepotřebují. Takže nejen Bergoglio s helikoptérou, ale každý kaplan, na kterého kdosi houkl, zavřel podvedeným ovečkám vrata chrámů postavených lidskou rukou před nosem.
Už Čoskoro: Portoriko Bez-Latinskej-Omše Bude Všade - gloria.tv
Pan Domácí Je Tam Venku A Právě Teď Zachraňuje Životní Prostředí - gloria.tv
Uzavřené Kostely - gloria.tv
Zatvorené! - gloria.tv
František, "bolo evidentné, že Ježiš nemal žiadne politické ambície" (November 2018) - gloria.tv
Otčenáš
Ale nemusíte být smutní.
Začněte hledat jediného, Nejvyššího!
Pravého Boha!
48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému; …More
Ale nemusíte být smutní.
Začněte hledat jediného, Nejvyššího!
Pravého Boha!
48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému; jak vaši otcové, tak i vy! Sk 7:48-51