blogspot.com

Wyznanie wiary św. Atanazego (Przekład wierszem)

Wyznanie wiary św. Atanazego * (Przekład wierszem na język polski) Maurycy hr. Dzieduszycki W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolic…
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.