Otčenáš
2470
Otčenáš
Zemřete tomuto světu a přijměte Kristova ducha. Tak vstoupíte do Ježíšovy školy. Náš Mistr a Učitel vás všemu naučí.
8Vy se však nenechte nazývat rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři.
9A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.
10Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš.
11Ale největší z vás bude vaším služebníke…
More
Zemřete tomuto světu a přijměte Kristova ducha. Tak vstoupíte do Ježíšovy školy. Náš Mistr a Učitel vás všemu naučí.
8Vy se však nenechte nazývat rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři.
9A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.
10Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš.
11Ale největší z vás bude vaším služebníkem.
12Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.
Mt 23:8-12
Otčenáš
Slýchali jste častokrát od lidí, kteří měli potřebu povyšovat svůj křesťanský světonázor nad ostatní světské názory, že mají Syna, proto mají Boha. Tito lidé bloudí, mámí sami sebe svými tělesnými názory. Nevědí o čem mluví.
Co znamená - mít Syna?
12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. 1J 5:12
Znamená to zemřít tomuto světu, nežít v těle, ale v Duchu. Tomu falešní pastýři…More
Slýchali jste častokrát od lidí, kteří měli potřebu povyšovat svůj křesťanský světonázor nad ostatní světské názory, že mají Syna, proto mají Boha. Tito lidé bloudí, mámí sami sebe svými tělesnými názory. Nevědí o čem mluví.
Co znamená - mít Syna?
12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. 1J 5:12
Znamená to zemřít tomuto světu, nežít v těle, ale v Duchu. Tomu falešní pastýři neučí, protože to sami neznají.
9Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. 10Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. R 8:9-10