Niepoprawna "rezygnacja" - Alexis Bugnolo

11 lutego 2013 r. To data, która na zawsze pozostanie w historii jako dzień „rezygnacji” papieża Benedykta XVI. Ale co, jeśli papież Benedykt XVI ukrył w słynnej Deklaracji dowód, że jego rezygnacja…
Rafał_Ovile shares this
163
Edward7
Wielkie kłamstwo : Benedykt zrezygnował
Dzisiejszy wielcy kłamcy w Kościele mówią, że „Benedykt zrezygnował”. Jak zauważyłem w poprzednim poście na temat zamachu stanu watykańskiego z 11 lutego 2013 r. (link na stronie), Watykan NIGDY nie potwierdził kanonicznego dokumentu ani komunikatu prasowego, że papież Benedykt zrezygnował z papiestwa lub zrzekł się go. Potwierdził to tylko TWEET przez …More
Wielkie kłamstwo : Benedykt zrezygnował
Dzisiejszy wielcy kłamcy w Kościele mówią, że „Benedykt zrezygnował”. Jak zauważyłem w poprzednim poście na temat zamachu stanu watykańskiego z 11 lutego 2013 r. (link na stronie), Watykan NIGDY nie potwierdził kanonicznego dokumentu ani komunikatu prasowego, że papież Benedykt zrezygnował z papiestwa lub zrzekł się go. Potwierdził to tylko TWEET przez reportera z puli, który znał trochę łaciny.

Jest to sprzeczne z wyraźnym obowiązkiem papieskiej ustawy o wyborach. Ponieważ w prawie papieża Jana Pawła II, Universi Dominic Gregis, n. 37, kardynałowie są zobowiązani do niedziałania, jeśli nie było legalnego wakatu Stolicy Apostolskiej:

37. Ponadto oświadczam, że od chwili, gdy Stolica Apostolska jest legalnie pusta, obecni kardynałowie elektorzy muszą czekać piętnaście pełnych dni na nieobecnych; Kolegium Kardynałów ma również możliwość odroczenia, z poważnych powodów, rozpoczęcia wyborów na kilka dni. Ale kiedy minęło maksymalnie dwadzieścia dni od początku wakatu Stolicy, wszyscy obecni kardynałowie elektorzy są zobowiązani do przystąpienia do wyborów.

A zatem, oczywiście, aby przestrzegać tej normy, Kardynałowie MUSZĄ SPRAWDZIĆ, czy faktycznie istnieje legalny czy kanoniczny sede vacante .

W niniejszej sprawie oznacza to zatem, że muszą sprawdzić, czy norma z kanonu 332 § 2 została spełniona. Ale znowu, jak powiedziałem wcześniej, Watykan nigdy publicznie nie potwierdził, że rezygnacja była kanonicznie zgodna z kanonem 332 § 2, który jest jedynym kanonem rezygnacji papieskiej.

To, że papież Benedykt nigdy nie zrezygnował z 'petrine munus'(z papiestwa), jak wymaga tego kanon 332 § 2, jest faktem historycznym. Po prostu przeczytaj łaciński tekst jego wyrzeczenia i postępuj zgodnie z normami prawa kanonicznego, jak go czytać (link na stronie i dyskusja ; zobacz analizę wszystkich oficjalnych tłumaczeń Watykanu, wszystkie oszukańcze, które próbowały przedstawić Wielkie kłamstwo )

Zanim jednak rozważymy świadectwa naszego Ojca Świętego, najpierw rozpakujmy propagandę Wielkiego kłamstwa, które stosuje prawie cała Hierarchia, z wyjątkiem biskupa Gracidy ...

Międzynarodowe Stowarzyszenie Katolików, które jest przeciwne "Kasperitom", zatytułowane Veri Catholici , niedawny błąd polegający na uciekaniu się do Wielkiego Kłamstwa, w ten sposób :

(tutaj coś na stronie oryginalne, trudno przetłumaczyć)
(czyny nie potwierdzają rezygnacji..) ; ponieważ przez sześć lat Benedykt ubrał się jak papież, podpisany jako papież, dać błogosławieństwa tak jak papież i odbiera zaszczyty i godności papieża!...


Tu pisze o spisku i szantażu ;
Spisek przeciw Kościołowi i Benedyktowi XVI i wymuszone podwójne papiestwo

Powiązanie z masonerią ;
Czy mason może być papieżem?
Klub Rotary młodszy brat masonerii i kult "matki ziemi"

Dzięki wstępnemu wstępowi przejdźmy teraz do głównego tematu.

Świadectwa papieża Benedykta, że nie zrezygnował z papiestwa
Jest kilka rzeczy, które Papież Benedykt zrobił, aby zasygnalizować, że nigdy nie miał zamiaru zrezygnować i że nigdy nie zrezygnował.


1. Normas nonnullas

Przede wszystkim 22 lutego 2013 r. Wydał pewne modyfikacje ustawy papieża Jana Pawła II o wyborach papieskich. W tym liście apostolskim, zatytułowanym Normas nonnullas (link), papież Benedykt NIE dokonał żadnych zmian, które pasowałyby do okazji rezygnacji papieża!

Jest to istotne, ponieważ prawo papieskie jedynie stycznie odnosi się do sede vacante wynikającego z rezygnacji papieża, i oczywiście, gdyby zrezygnował z papiestwa, powinien był rozwiązać ten błąd w modyfikacjach prawa papieskiego, które uchwalił w lutym. 22, 2013! Nie tylko tego NIE zrobił, ale zmodyfikował część prawa dotyczącą "PAPALNYCH" POGRZEBÓW (n. 49). W ten sposób dawał wielki znak, że będzie trwał jako papież do śmierci.

2. Audiencja końcowa w środę, 27 lutego 2013 r .: na Placu Świętego Piotra

Następnie, podczas ostatniego publicznego audiencji Jego Świątobliwości wobec Wiernych , potwierdził to w niezwykły sposób, którego nie można pogodzić z rezygnacją papieża:

Proszę pozwolić mi wrócić jeszcze raz do 19 kwietnia 2005 r. Prawdziwa powaga decyzji wynikała również z faktu, że od tego momentu byłem zawsze i na zawsze zaangażowany przez Pana. Zawsze- każdy, kto przyjmuje posługę Piotrową, nie ma już prywatności. Należy zawsze i całkowicie do wszystkich, do całego Kościoła. Mówiąc w ten sposób, prywatny wymiar jego życia został całkowicie wyeliminowany. Byłem w stanie doświadczyć i nawet teraz doświadczam, że życie otrzymuje się właśnie wtedy, gdy się je oddaje. Wcześniej powiedziałem, że wielu ludzi, którzy kochają Pana, kochają także Następcę Świętego Piotra i czują do niego wielką sympatię; że papież naprawdę ma braci i siostry, synów i córki na całym świecie i że czuje się bezpiecznie w objęciach waszej komunii; ponieważ nie należy już do siebie, należy do wszystkich i wszyscy należą do Niego.

„Zawsze” jest także „na zawsze” - nie można już powrócić do sfery prywatnej. Moja decyzja o rezygnacji z czynnego sprawowania posługi nie odwołuje tego. Nie wracam do życia prywatnego , do podróży, spotkań, przyjęć, konferencji i tak dalej. Nie porzucam krzyża , ale pozostaję w nowy sposób u boku ukrzyżowanego Pana. Nie ponoszę już władzy sprawowania władzy w Kościele, ale w służbie modlitwy pozostaję, że tak powiem, w klauzurze św. Piotra. Święty Benedykt, którego imię noszę jako Papież, będzie dla mnie doskonałym przykładem w tym. Wskazał nam drogę do życia, które niezależnie od tego, czy jest aktywne, czy bierne, całkowicie oddane jest dziełu Boga.

Papież nie mógł być bardziej jasny, zrezygnował z czynnej obsługi urzędników, a nie urzędu. Zrezygnował z władzy rządzenia, ale pozostał papieżem.

Wszystko to nie dotyczy rezygnacji, ale przymusowej abdykacji lub dobrowolnej emerytury osoby, która nadal zachowuje godność i urząd papieski.

3. Papież Benedykt opuszcza Watykan 28 lutego 2013 r. Jako Papież, a nie jako kardynał Ratzinger
Ostatnie i najgłośniejsze widoczne przesłane przez papieża pełnego dnia, kiedy opuścił Watykan, ale NIE odłożył na bok urzędu papieża:

Nawet New York Times potwierdził, że papież opuścił Watykan, a nie kardynał Ratzinger.(film na stronie)

Zwróć uwagę na fakty, które są niepodważalne:

Benedykt jest ubrany za papieża.
Wszyscy nadal traktują go jak papieża.
Oficjalna eskorta jako głowa państwa przez Republikę Włoską
Leci nie do Monachium, gdzie mieszka jego brat, ale do Castel Gandolfo, prywatnej rezydencji PAPIEŻA.
Każdy obiektywny obserwator musi zatem stwierdzić, że pozostaje papieżem i sygnalizuje, że pozostaje papieżem. Ponieważ działa jako papież, wycofując się z Watykanu, który już go nie chce, ale NIE jako papież, który właśnie zrezygnował z papiestwa.

NOTA BENE: Ktoś może powiedzieć, ale papież Benedykt powiedział niedawno w czerwcu 2019 r., Że „jest tylko jeden papież, a on jest Franciszkiem”… Raport ten był całkowicie fałszywy i celowo. Oto więcej na ten temat od Veri Catholici. linki na stronie,, aby przeczytać dwie historie, fałszywe roszczenie katolickiego herolda i obalenie fałszywego roszczenia przez Life Site News.
żródło - fromrome.info
Kiedy Benedykt XVI daje do zrozumienia że nie zrezygnował z papiestwa
15 rocznica wyboru Papieża Benedykta XVI