Pracodawca nie ma prawa do informacji o Twoim zdrowiu - Portal-polski.pl

Prawo pracodawcy do żądania informacji o stanie zdrowia pracownika jest ograniczone, ponieważ są to dane wrażliwe i podlegają …