Chemtrailsováním nás OSN hubí jako krysy dle plánu satana na vyhubení lidské populace!

Špičkový geofyzik a vládní lékař obviňují globální geoinženýrský program z úmyslného zhroucení zemské biosféry
by Redakce 18. 9. 2022 15.6
Dvojice mužů jménem James Marvin Herndon a Mark Whiteside minulý měsíc publikovala v časopise Advances In Social Sciences Research Journal článek, v němž obvinila OSN ze spiknutí s cílem zničit životní prostředí na Zemi. (Foto: Flickr)

Herndon získal bakalářský titul z fyziky na Kalifornské univerzitě v San Diegu a doktorský titul z jaderné chemie na Texaské univerzitě A&M a Dr. Whiteside má magisterský titul z veřejného zdravotnictví na Univerzitě v Miami a od roku 2008 působí jako lékařský ředitel floridského ministerstva zdravotnictví v okrese Monroe.
Navzdory jejich referencím se mainstreamová média nedotknou průlomových obvinění, která Herndon a Whiteside zveřejnili 25. srpna ve své výzkumné práci.

Pod názvem Kolaps zemské biosféry: Autoři píší: „Systémy podpory života na Zemi se rozpadají, včetně stratosférické ozónové vrstvy, která chrání veškerý vyšší život na planetě před smrtícím ultrafialovým zářením“.
Herndon a Whiteside přičítají rozpad životního prostředí na Zemi lidským aktivitám, nikoli však těm, které obvykle uvádějí alarmisté klimatické změny.
Článek se zaměřuje především na geoinženýrství a jeho do značné míry přehlížené negativní účinky na matičku Zemi.

„Předkládáme další důkazy o tom, že uhelný popílek, využívaný při geoinženýrství troposférického aerosolu, je hlavní příčinou úbytku stratosférického ozonu, nikoli chlorofluorouhlovodíky, jak „nařizuje“ Montrealský protokol. Tato chybná diagnóza byla potenciálně fatální chybou lidstva,“ píše dvojice v abstraktu článku.
V článku se dále uvádí: „Částice uhelného popela, vynášené do stratosféry, jsou zachycovány a zachycovány polárními stratosférickými mraky. Na jaře, když se tyto mraky začnou rozpouštět/vypařovat, se uvolňuje mnoho sloučenin a prvků uhelného popílku, které reagují se stratosférickým ozonem a spotřebovávají ho. Na rozdíl od převládajícího vyprávění je stratosférická ozonová vrstva již silně poškozena a nyní k zemskému povrchu proniká stále více smrtícího ultrafialového záření UV-B a UV-C.“
V závěru abstraktu Herndon a Whiteside varují, že lidstvo „má málo času na to, aby definitivně ukončilo veškeré geoinženýrské aktivity“, konkrétně „aerosolový uhelný popílek, který je podle nich rozprašován z tryskových letadel „do troposféry“, kde „systematicky rozkládá podpůrné systémy Země a otravuje život na této planetě“.

Po přehledu článku se autoři věnují tomu, co nazývají „záměrným kolapsem zemské biosféry“.
Pozorují zde rozsáhlý a bezprecedentní celosvětový pokles populace rostlin, brouků a živočichů za posledních padesát či šedesát let.
V další části článku, nazvané „Spoluvina OSN“, je citována smlouva OSN z roku 1978 zabývající se technikami modifikace životního prostředí, která údajně umožňovala „blíže neurčeným subjektům“ provádět „mírové“ aktivity v oblasti modifikace životního prostředí v zemích, které se k dohodě připojily.

Příkladem programu OSN, který je v dokumentu uveden, je letecký fenomén známý jako „chemtrails“, což jsou dlouhotrvající proudy mlhy, které za sebou zanechávají některá letadla.
Podle lékařů „znečištění uhelným popílkem z tryskových letadel, které je znázorněno na obrázku 2 [níže], probíhá skrytě bez informovaného souhlasu občanů, kteří musí tyto toxické částice dýchat“.
Dále v článku researchgate.net/publication/362805618_Collapse_of_Earth's_Biosphere_A_Case_of_Planetary_Treason
a researchgate.net/…/J-Herndon/publication/362805618_Collapse_of_Earth's_Biosphere_A_Case_of_Planetary_Treason/links/62ffc5a6aa4b1206fac1a536/Collapse-of-Earths-Biosphere-A-Case-of-Planetary-Treason.pdf
autoři tvrdí, že dvakrát zaslali „perspektivu“ Světové zdravotnické organizaci, jen aby jejich podání byla zamítnuta, aniž by byla podrobena recenznímu řízení.
Obviňují také Program OSN pro životní prostředí, že se příliš soustředí na skleníkové plyny, pokud jde o věci jako globální oteplování, namísto troposférických částic, s nimiž se manipuluje prostřednictvím geoinženýrství.
„Na jedné straně IPCC Organizace spojených národů klame veřejnost ohledně příčin globálního oteplování [45]. Na druhé straně sankce OSN ve skutečnosti způsobují globální oteplování a klimatický chaos prostřednictvím ‚geoinženýrských‘ akcí prováděných v utajení pod záštitou jejího trojského koně – Mezinárodní smlouvy,“ uvádí dvojice.
Zatímco OSN prý vytváří krizi a lže o její skutečné příčině, Světová zdravotnická organizace podle lékařů plní svůj díl práce tím, že ignoruje a potlačuje jakékoli „zmínky o nepříznivých důsledcích pro veřejné zdraví“.
Výzkum dále popisuje, jak geoinženýrský program „chemtrail“ údajně ničí stratosférickou ozónovou vrstvu Země.
Vzpomínáte si na mediální blamáž kolem ozonové vrstvy v 90. letech?
Herndon a Whiteside tvrdí, že „Montrealský protokol“ OSN z roku 1989, který reguloval chemikálie obsahující halogeny, jež snadno tvoří plyny, a označil tyto chemikálie za hlavní příčinu poškozování ozonové vrstvy, se mýlil.
Píší, že za 33 let od přijetí Montrealského protokolu „ozonová vrstva na Zemi stále klesá a vědci zabývající se atmosférou buď nevědí, nebo nechtějí říci, jak moc byla ozonová vrstva poškozena“.
Tvrdí, že „úbytek stratosférického ozonu může být nejbezprostřednější hrozbou pro biosféru“, nikoliv chlorofluorouhlíkové plyny, jak by si globální elita přála.
Článek poskytuje vhled do toho, jak uhelný popílek reaguje s různými typy mraků a jak se jeho primární prvky mohou vyskytovat ve sněhových srážkách po chemickém zásahu, které by neměly obsahovat velké množství věcí, jako je baryum a hliník.
V závěru článku autoři uvádějí: „Aerosolované částice uhelného popílku jsou zodpovědné nejen za ničení stratosférického ozonu, který chrání povrchový život před smrtícím slunečním ultrafialovým zářením, ale i za poškození lidského zdraví a zdraví životního prostředí, včetně neurodegenerativních onemocnění, kopd a respiračních onemocnění, rakoviny plic, kardiovaskulárních onemocnění, covid-19 a imunopatologie.“
Globální program také „narušuje životní prostředí, kontaminuje životní prostředí rtutí, decimuje populace hmyzu, netopýrů a ptáků, zabíjí stromy, zhoršuje požáry, umožňuje růst škodlivých řas v našich vodách a ničí stratosférickou ozonovou vrstvu,“ píší.
Herndon a Whiteside popisují situaci, které lidstvo čelí, jako „globální technologický útok barbarských entit bez soucitu a výčitek svědomí na přírodní prostředí naší planety a veškerou její faunu a flóru“ a označují globalistickou agendu za „nic menšího než planetární zradu“.
V závěru varují, že „času je málo“, než lidstvo vymře, a vyzývají k „zastavení veškerého troposférického tryskového rozprašování uhelného popílku a jakýchkoli jiných pevných částic“, abychom mohli zachránit životně důležité systémy podporující život na Zemi, jako je stratosférická ozonová vrstva.
V pondělí se Herndon připojil k pořadu „Coast to Coast AM“ s Georgem Noorym, aby dále diskutoval o svých zjištěních.
Noorymu řekl: „Existuje globální kabala, která chce ovládnout Zemi,“ do níž je zapojena Organizace spojených národů a údajní špatní aktéři vedou ekologickou „válku“ proti lidstvu.
Český zdroj: Špičkový geofyzik a vládní lékař obviňují globální geoinženýrský program z úmyslného zhroucení zemské biosféry | AC24.cz

Zdroj původní: journals.scholarpublishing.org
dyk
:)))))
Dovolte mi, abych pro Ameriku četla mezi řádky. Bidenův exekutivní příkaz z 12. září 2022 prohlašuje, že Američané se musí vzdát všech lidských práv, která stojí v cestě transhumanismu. Bezpečnostní standardy klinických studií a informovaný souhlas budou vymýceny, protože stojí v cestě všeobecnému uvolnění technologií úpravy genů potřebných ke sloučení lidí s umělou inteligencí …More
:)))))

Dovolte mi, abych pro Ameriku četla mezi řádky. Bidenův exekutivní příkaz z 12. září 2022 prohlašuje, že Američané se musí vzdát všech lidských práv, která stojí v cestě transhumanismu. Bezpečnostní standardy klinických studií a informovaný souhlas budou vymýceny, protože stojí v cestě všeobecnému uvolnění technologií úpravy genů potřebných ke sloučení lidí s umělou inteligencí.“ Za účelem dosažení společenských cílů Nového světového řádu jsou zločiny proti lidskosti nejen legální, ale i povinné.

Zde je jeden z nejznepokojivějších úryvků z Bidenova nařízení:

Musíme vyvinout technologie a techniky genetického inženýrství, abychom byli schopni zapsat obvody pro buňky a předvídatelně naprogramovat biologii stejným způsobem, jakým píšeme software a programujeme počítače… včetně výpočetních nástrojů a umělé inteligence….

cz24.news/…utat-transhumanisticke-peklo-v-americe-a-ve-svete/
Libor Halik
Díky Bohu, Evropě se elektronický koncentrák s elektročipy r.2023 vyhne, protože tu kvůli sankcím EU proti Rusku, nepůjde elektřina.
dyk
Dovolte mi, abych pro Ameriku četla mezi řádky. Bidenův exekutivní příkaz z 12. září 2022 prohlašuje, že Američané se musí vzdát všech lidských práv, která stojí v cestě transhumanismu. Bezpečnostní standardy klinických studií a informovaný souhlas budou vymýceny, protože stojí v cestě všeobecnému uvolnění technologií úpravy genů potřebných ke sloučení lidí s umělou inteligencí.“ Za …More
Dovolte mi, abych pro Ameriku četla mezi řádky. Bidenův exekutivní příkaz z 12. září 2022 prohlašuje, že Američané se musí vzdát všech lidských práv, která stojí v cestě transhumanismu. Bezpečnostní standardy klinických studií a informovaný souhlas budou vymýceny, protože stojí v cestě všeobecnému uvolnění technologií úpravy genů potřebných ke sloučení lidí s umělou inteligencí.“ Za účelem dosažení společenských cílů Nového světového řádu jsou zločiny proti lidskosti nejen legální, ale i povinné.

Zde je jeden z nejznepokojivějších úryvků z Bidenova nařízení:

Musíme vyvinout technologie a techniky genetického inženýrství, abychom byli schopni zapsat obvody pro buňky a předvídatelně naprogramovat biologii stejným způsobem, jakým píšeme software a programujeme počítače… včetně výpočetních nástrojů a umělé inteligence….

cz24.news/…utat-transhumanisticke-peklo-v-americe-a-ve-svete/
One more comment from dyk
dyk
Oni môžu sypať čo chcú a iba Boh rozhodne, či zomrieš. Ak má s tebou plán do budúcnosti, tak budeš žiť.
Preto sa nevzrušujte.
Hermenegild
Jeden astmatik: "Keď začne pršať, tak sa mám po chlebe. Nemôžem von, lebo tam ma začne svrbieť nos, uši hrdlo oči a kýcham tak, že nakoniec vykýchnem aj mozog. Nech mi niekto povie, že čo je v tom daždi."
. ARMATA .
Je to zrejme pravda. Ja mávam taký pocit hlavne večer,akoby na mňa liezla chrípka. Stačí dať C,E,Zinok, poprípade acylpyrín a ustúpi to.Napríklad sa mi stalo večer,pri zasvietení ozaj silnou baterkou,že vo vzduchu niečo poletovalo.
Zuzana Schlosserova shares this
326
. ARMATA .
Kedysi boli oblaky vysoko na oblohe,boli biele a načechrané,dnes sú nízko,sú tmavé a pripomínajú skôr dym,ako oblaky.Dosť často sú podobné ako v kreslenom serialy Simpsonovci.