CÓRKA MARYI
"Modlitwa jest waszym ochronnym pancerzem przed złem na tym świecie. Modlitwa może złagodzić globalne katastrofy. Módlcie się dalej o pokój na świecie. Módlcie się też o łatwe przejście do Nowego Raju na ziemi, który czeka na wszystkie Moje dzieci zabiegające o odkupienie."