BKP: Brněnští kněží M. Vácho a J. Bůžku, čiňte pokání za lživou agitaci v KT pro mRNA vakcinaci

Vážení kněží M. Vácho a J. Bůžku,

vy jste se v Katolickém týdeníku (KT) dopustili vůči českým katolíkům hrubého podvodu a manipulace. Tím, že Katolický týdeník vaše podvodná tvrzení otiskl, podal důkaz, že i na něj se vztahuje výrok arcibiskupa J. Berana, který pronesl na adresu tehdejších Katolických novin: „Katolické noviny už nejsou katolické.“ Totéž platí i dnes: Katolický týdeník už není katolický! To by měli katolíci vědět a týdeník odhlásit.

Vážení kněží, postavili jste se na stranu masového vraha Fauciho. Odvolávali jste se na autoritu Kongregace pro nauku víry, která je dnes v područí heretika Bergoglia. Tvrdili jste, že přijímat vakcínu je nezávadné a nemá to žádnou souvislost se zavražděním nenarozeného dítěte. Manipulačně jste se odvolávali na tzv. vzdálené buněčné linie a záměrně jste ignorovali realitu současných sadistických vražd nenarozených dětí za účelem tzv. výzkumu a výroby vakcín. Rovněž jste se odvolávali na pseudoautoritu arcib. Jana Graubnera, který není odborníkem ani v medicíně, a bohužel ani obhájcem pravověrného učení a morálky. Naopak ukázal se jako agitátor genocidních vakcín. On přijal úkol prolomit veřejné mínění v české církvi, jako by zločinná vakcinace byla největším dobrodiním a záchranou věřících. Pro toto covidové antievangelium na něho dopadá exkomunikace dle Gal 1,8-9. Graubner se odvolává na podobného anti-odborníka v medicíně a megapropagátora vakcín, lžipapeže Bergoglia. Má stejného ducha jako prodejní politici a super-lživá mainstreamová média a cynicky prosazuje vakcinační zločin proti lidskosti.

Vybízíme vás, abyste se oddělili od tohoto systému lži a smrti, sklonili se před realitou pravdy a také ji veřejně vyznali i za cenu, že budete zesměšňováni a perzekuováni; Bohem pak ale budete odměněni. Tato satisfakce je vaší morální povinností vůči českým katolíkům, pokud se chcete pokládat za čestné kněze, kterým leží na srdci spása nesmrtelných duší.

+ Metoděj
biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu
2. 1. 2022

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8