Clicks40
lv.news

"Francisks kļūdās" - Monsignors Nicola Bu

13. Oktobrī Itālijas žurnālistikam Aldo Maria Valli Itālijas preliāts Nikola Bu, Benedikāņu XVI draudzes un Svēto cēloņu kongresa padomnieks, radījis pāvesta Franciska "erezijas, maldus un pretrunas".

Bu pieminēja Franciska "ķeceriskos paziņojumus" par laulībām, morālo dzīvi un sakramentu uzņemšanu un ka viņš uzskata baznīcu par Bībeles kopienu federāciju - "mazliet līdzīgi protestantu kopienām".

Saskaņā ar Bu teikto, Franciska radītās doktrīnas izcelsme ir Amoris Laetitia (2016), bet kopš tā laika situācija ir kļuvusi "ievērojami sliktāka" un "sarežģītāka".

Bu atsaucas uz Franciska mēģinājumu mainīt doktrīnu par nāves sodu. Ja Franciskam ir taisnība šajā jautājumā - norāda Bu - tad jāsecina, ka baznīca ir pretojusies Evaņģēlijam divus tūkstošus gadu vai arī jāatzīst, ka pāvests Bergoglio ir kļūdījies.

Attēls: Nicola Bux, #newsEnegvwcwqp