24:37
Clicks311
henryk33
Niesamowity pierwszy werset Pisma Świętego (Szczegółowa analiza elementów Księgi Rodzaju 11)More
Niesamowity pierwszy werset Pisma Świętego (Szczegółowa analiza elementów Księgi Rodzaju 11)