Clicks1.8K
pl.news
2

Niewyobrażalne świętokradztwo: biskupi wprowadzają sprawiedliwość w Hiszpanii

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął skargę biskupów hiszpańskich na państwo hiszpańskie w czerwcu 2020 roku.

Sprawa dotyczy ohydnego świętokradztwa, którego dopuścił się Abel Azcona (32), który przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Jego zbrodnie miały miejsce w 2015 roku, były maskowane jako "spektakl artystyczny" i składały się z kilku części,

- kradzież 242 hostii konsekrowanych przez Azconę, podczas mszy w archidiecezji pampelunskiej;

- umieszczenie tych hostii na ziemi w celu napisania słowa "pederastia";

- fotografie Azcony pozującego nago obok hostii w pozie demona;

- wystawa 12 poświęconych hostii i fotografii, w kilku miastach;

- internetowe kpiny z wiernych obrażonych przez Azconę;

- kradzież dodatkowych hostii przez naśladowców przestępcy przy wsparciu Azcony;

- sprzedaż zdjęć świętokradztwa, które są nadal eksponowane w Hiszpanii, za kwotę 285 000 euro.

Jurysdykcja hiszpańska odmówiła ścigania tych przestępstw.

#newsSuhuzuvhnf
CÓRKA MARYI
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Czy Hostie Konsekrowane, lub Msza (Święta) godzi się pisać z małej litery, czy nie jest to poniżaniem samego Boga? Serce pęka z bólu , gdy widzi się, jak zanika wiara i nie oddaje się Bogu należnej czci. Jakby to chodziło o jakieś ciasteczka.