Clicks1.2K
Varovanie
16

BUĎTE ÚTOČIŠTĚM PRO TY, KDO NEVĚDÍ KAM JÍT

Poselství Matky Spásy ze dne 11. července 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
V mém srdci pulzují mé děti, které opatruji s láskou a nechci, aby se odvrátily od mého Syna.
Tato generace prožívá těžké časy, které jste přitáhly na sebe tím, že jste pracovaly a jednali mimo Boží vůli.
Boží záměry jsou naplňovány pro dobro duší [Iz 45, 18], a nezapomínejte, že modlitba, kterou se modlíte se zkroušeným a pokorným srdcem, je vždy vyslyšena [Mt 7, 7-8; Mt 21, 21-22], a je to tato modlitba, která dokáže zmírnit sílu všeho, co tato generace zakouší a bude zakoušet podle Božího nařízení.
Mé děti, dívám se na tolik lidí, kteří stále jen opakují slova, zatímco jejich mysl je daleko od těchto slov, jimiž se chtějí modlit.
Je naléhavé modlit se svým srdcem, všemi silami a smysly, modlit se uvědoměle a aktivně za dobro vašich bratrů.
Nechci, abyste ztratily odvahu v tomto čase, ale abyste pokračovaly pod ochranou mého Syna. Žijete v odpočítávání vašeho setkání s tím, co jsem prorokovala lidstvu.
Čiňte pokání v každém okamžiku svého života – kajte se a uskutečňujte nápravu za hříchy, jichž jste se dopustily! Je pro vás důležité, abyste zůstaly v pokoji vzhledem k blízkosti Varování, během něhož se přezkoumáte od základu, aniž by jediný hřích, jediná spáchaná urážka, byly ponechány stranou a nebyly by přezkoumány.
Pro některé to bude lehký vánek, pro jiné opravdová muka, jež pocítí a jimž nebudou moci uniknout, pro jiné to bude návrat k mému milovanému Synu lítostí nad spáchanými urážkami. Jiné nesnesou uvidět nepravosti svého života a budou mít pocit, že umírají, aniž by zemřely, a z toho důvodu se postaví proti lidu mého Syna a připojí se k hordám Zlého.
Tento čin Božího milosrdenství pro duše nesmí přijít, aniž byste se přezkoumávaly znovu a znovu, děti mého Neposkvrněného Srdce. Nepolevujte, vyzpovídejte se ze svých hříchů a už nehřešte.
Církev mého Syna je obklíčena zlem, které všude vyvolává rozdělení, šíří jed starého hada [2Kor 11, 3] v církvi mého Syna, aby duše byly ztraceny.
Už mnoho roků jste byly varovány, abyste se připravily na každou zkoušku, kterou prožíváte a na ty, kterým bude celé lidstvo vystaveno. Očista lidu mého Syna pokračuje a postupně zesiluje, jak se budoucí měsíce budou blížit konci tohoto roku a příštího roku, během něhož vzroste utrpení mystického Těla mého Syna.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, nezapomeňte, že je naléhavé, abyste posílily svou víru tím, že budete duchovně růst, modlit se a vstupovat do poznání díla a jednání mého Syna. Nepodléhejte farizeům a obíleným hrobům, uchovejte si svou víru, aniž byste se obracely zpět. Můj Syn sdílí svůj kalich s vámi, abyste s ním mohly říct: "NE MÁ VŮLE, ALE AŤ SE STANE TVÁ VŮLE" [Lk 22, 42].
Vyzývám vás, abyste se obrátily, abyste neztratily víru a věčný život. Můj Syn trpí kvůli velkému počtu duší, které jdou do propasti, chráněné pýchou, neposlušností a nedostatkem pokory.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily, církev mého Syna trpí a vy, jako ovce bez pastýře, se stáváte zmatené.
Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily, Země bude otřesena přitažlivou silou nebeského tělesa.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, vyzývám vás, abyste se modlily svým srdcem, rozjímaly o lásce Boha k vám, rozjímaly o mé lásce ke každému z vás, milované Nejsvětější Trojicí.
Nebojte se, děti, nebojte se, buďte útočištěm pro ty, kdo nevědí kam jít, buďte svědky lásky mého Syna, podřiďte se žádostem mého Syna, čerpejte sílu z evangelia, z Těla a Krve mého Syna, přijímejte Jej náležitě připravené.
Nebojte se, mé děti, poznáte VELKÝ ZÁZRAK, uvidíte výsledek víry, který se naplní v San Sebastianu v Garabandalu, sdílený v mé svatyni v Guadalupu v Mexiku, v Saragoze, v mé svatyni v bazilice Pilier a na místech, kde jsem se zjevovala a kde se stále budu zjevovat na Zemi. Požádala jsem mého Syna, aby požehnal duše celého světa, neboť VELKÝ ZÁZRAK POSLOUŽÍ K OBRÁCENÍ LIDSKÝCH STVOŘENÍ.
Mé děti se budou chtít dostavit do těchto svatyň, i když to bude pro ně těžké. Ty, které uvidí [VELKÝ ZÁZRAK] a ty, které jej vnitřně důstojně prožijí, poznají, že Bůh je ochraňuje, a strach se vzdálí od těchto dětí, které jsou moje.
Pokryjte se drahou Krví mého Syna a připravte se na zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci během měsíce října, zasvěcenému svatému růženci.
Nebojte se, mé děti!
Buďte věrnými stoupenci mého Syna, jeho svatý Zbytek.

Žehnám vám.
Matka Maria
Dana22
To je spiknutie proti BOHU.
útoky na Pána Jeźiša:

www.returntoorder.org/…/urge-elevated-f…
Peter(skala)
Kali, Kali... daj si povedať svojou nebeskou Matkou a nepohrdaj Jej slovom, lebo dieťa nie je väčšie od Matky, vždy bude "len" Jej dieťaťom i ked bude dospelé vekom.

Až budeš v Nebi, potom už nebudeš neposlušní, ale pokial si na zemi, Matku treba posluchať, aj keby si mal pod nohami celý svet
Kallistratos
Milý Peter specialisto na mazání komentářů pod svými vklady a manipulace s nimi.... Takže specialisto drahý :) Nutno ROZLIŠOVAT, protože ne každá sladkobolná věc je pravdivá. A protože jsem trochu u zdroje, tak dobře vím, kolik esoterických canců, různých andělských zjevení a spekulativních věcí existuje a samozřejmě i existovalo. Pokud si někdo dovolí podepsat nějaké zjevení Váš Ježíš nebo …More
Milý Peter specialisto na mazání komentářů pod svými vklady a manipulace s nimi.... Takže specialisto drahý :) Nutno ROZLIŠOVAT, protože ne každá sladkobolná věc je pravdivá. A protože jsem trochu u zdroje, tak dobře vím, kolik esoterických canců, různých andělských zjevení a spekulativních věcí existuje a samozřejmě i existovalo. Pokud si někdo dovolí podepsat nějaké zjevení Váš Ježíš nebo nějak podobně, tak má v hlavě dost velké mraveniště.... Buďme prosím soudní! Marie si vážím a ctím ji, ale nežádej po mě víc než je třeba. Například dělat z ní spoluvykupitelku, která musela helfnout Kristu ke spáse světa je nemístné a doslova hloupé. Byla MATKA SYNA, blahoslavená a svatá žena, která se Synem prožívala vše a nosila jej pod srdcem.... Věřme EVANGELIU. Bodka. 😊
Peter(skala)
Kali, Kali... keby Tiu vadilo len to, že na konci posolstva sa autor zjavenia podpisuje vlastným menom, tak možno by sa niekto našiel kto by ti dal za pravdu (podtýkam, že aj mne to vadilo), ale ukaž mi autora svojho diela, ktorý sa nepodpíše pod svoje dielo?

Okrem toho: Spoluvykupitelka je meno a titul Panny Márie, ktoré uznávajú mnohé cirkevné autority od laikov až po klerikov, počnuc rádovými…More
Kali, Kali... keby Tiu vadilo len to, že na konci posolstva sa autor zjavenia podpisuje vlastným menom, tak možno by sa niekto našiel kto by ti dal za pravdu (podtýkam, že aj mne to vadilo), ale ukaž mi autora svojho diela, ktorý sa nepodpíše pod svoje dielo?

Okrem toho: Spoluvykupitelka je meno a titul Panny Márie, ktoré uznávajú mnohé cirkevné autority od laikov až po klerikov, počnuc rádovými hodnostarmi až po pápežov a dokonca aj v oficiálnych dokumentoch Cirkvi, takže ak v sučasnosti niekto spochybnuje Titul a ulohu spoluvykupitelskeho diela Panny Márie, tak ťažko veriť takému človeku, že to myslí naozaj važne s vierou, teologiou a mariologiou Svätej Katolickej Cirkvi.

Môže sa akurat tak podielať na protestantskej doktrine alebo ak nechce tak aspon na diskusii s nimi o svojich nazoroch, ale ťažko jeho predstavy o Panne Máriii zdieľať a stotožňovať s katolickou vierou.

... ale ja tomu rozumiem: to sa bežne stava katolikom, ktorí ignoruju jednak mnohé zjavenia Panny Márie a napokon aj učenie svätých otcov Cirkvi. Myslia si totiž, že su mudrejší, vzdelanejší, alebo chytrejší a lepšie chapu sučasnu problematiku Cirkvi, či dokonca samotnu Pannu Máriu.

Myslia si, že poznaju Pannu Máriu lepšie ako svätí otcovia a to je typické u liberaloch, lebo duch liberalizmu je v samotnej podstate vždy vzdorovitý voči dogmatickemu učeniu aj Cirkvi.

Takže v pohode, je to tvoj nazor, tvoja predstava o Panne Márii, ale potom ťažko diskutovať o uprimnej snahe pochopiť ulohu Panny Márie, pretože nedá sa hladať pravdu tam, kde sa odmieta brať do uvahy zjavenie Panny Márie ako aj zjavenie svätých otcov Cirkvi:
Panna Mária Spoluvykupiteľka, Pomocníčka a Orodovníčka
Kallistratos
Mnoho slov Peter jako v některých zjeveních, která mají někdy pořadové číslo 1182 atd. A takové věci obhajuješ? A nebo když málem signuje Kristus nějaké poselství? To je prostě mimo, stejně jako je mimo když manipuluješ s komentáři jiných. To mne tehdy dostalo a nezapomínám, to se nedělá. Takže jsem pochopil, že k manipulativnímu jednání v zájmu domnělého dobra máš velmi blízko. A to je …More
Mnoho slov Peter jako v některých zjeveních, která mají někdy pořadové číslo 1182 atd. A takové věci obhajuješ? A nebo když málem signuje Kristus nějaké poselství? To je prostě mimo, stejně jako je mimo když manipuluješ s komentáři jiných. To mne tehdy dostalo a nezapomínám, to se nedělá. Takže jsem pochopil, že k manipulativnímu jednání v zájmu domnělého dobra máš velmi blízko. A to je bezpáteřní a jakmile zaregistrují hned mi bliká varovné světélko. 🚦
Peter(skala)
🤔 🥱 😴 nudááááááááááááá
Kallistratos
To máš pravdu Peter, když jsme četl Tvůj text bylo to tak, jak sebekritiky uvádíš ;)
P: 🤔 🥱 😴 nudááááááááááááá

PS: Mimochodem, jak rozlišuješ ta pravá a nepravá či pochybná, nepochybná či méně pochybná... A nebo to házíš vše do jednoho rance?
Peter(skala)
mna by tiež zaujimalo, ktore sučasne zjavenia (ešte prebiehajuce) považuješ od Boha a nehádzaš všetky do jedneho vreca s falošnými?
Kallistratos
V respektu a úctě se snažím přijímat pokud možno vše co je respektu hodno a souvisí s dobrem a pravdou, která je nám představena v Písmu a současně nezneužívá psychologický potenciál člověka. Doba postfaktická a postmoderní nám rozmělňuje fakta a zpochybňuje je, bere nám jistoty a ta druhá nás zase nese na zážitkách a pocitech... Není jednoduché z toho vybruslit. Civilizace řeší prkotiny a v …More
V respektu a úctě se snažím přijímat pokud možno vše co je respektu hodno a souvisí s dobrem a pravdou, která je nám představena v Písmu a současně nezneužívá psychologický potenciál člověka. Doba postfaktická a postmoderní nám rozmělňuje fakta a zpochybňuje je, bere nám jistoty a ta druhá nás zase nese na zážitkách a pocitech... Není jednoduché z toho vybruslit. Civilizace řeší prkotiny a v současnosti dokonce sochy a nebo viry, které zdaleka zaostávají za morovými pustinami co dokázaly vyhladit celá území a totálně zhroutit sociální strukturu země. Naše vymakeupovaná civilizace neví co je to dřeň života a vymýšlí blbosti. A nyní jedno odlehčení z oblasti oněch blbostí. 😉 Včera mi kamarád řekl příhodu. Jakýsi maník se vyskytl v jisté hospodě a chtěl na toaletu. Ptal se hospodského jestli tam nemají ten třetí záchod. Hospodský odpovídá - hele, máme ženský a máme chlapy a jestli se ti to nelíbí, tak se běž vychcat do lesa... Tomu se zasmějeme a přemýšlíme, zda je to fake, byť se můj kamarád dušoval, že je to pravda... ale ono se myšlení posouvá a salámovou metodou nám je vnucována jiná míra a NORMALITA se vytrácí. Čili buďme normální s dobrou normou a budiž by nás milý Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil. 😊
Peter(skala)
zaujímavá ODBOČKA-VYKRUCAČKA
🤔

ako ked sa pýta policajt, či pil vodič pred jazdou a on mu odpovedá, že pil predvčerom.
Neklamal, ved povedal pravdu o pití alkoholu zpredvčera, ale my predsa velmi dobre vieme, že policajta nezaujíma čo si pil predvčerom, dokonca ani včera ale dnes.

Nás nemusí zaujímať, aké zjavenia boli kedysi ale dnes-v sučasnosti, ktoré su a ktore nie su od Boha. Tak sa …More
zaujímavá ODBOČKA-VYKRUCAČKA
🤔

ako ked sa pýta policajt, či pil vodič pred jazdou a on mu odpovedá, že pil predvčerom.
Neklamal, ved povedal pravdu o pití alkoholu zpredvčera, ale my predsa velmi dobre vieme, že policajta nezaujíma čo si pil predvčerom, dokonca ani včera ale dnes.

Nás nemusí zaujímať, aké zjavenia boli kedysi ale dnes-v sučasnosti, ktoré su a ktore nie su od Boha. Tak sa pozná veriaci, či naozaj sa zaujima o Boha alebo ho zaujímaju len dávne zakony a na nich chce staviať svoj život i večnosť
Kallistratos
Co je to prosím za šílenost? Svědci Jehovovi měli tzv. svatý ostatek a byli to ti, kteří tuším zažili ještě rok 1917? a měli být vytržení přímo k Bohu.... Sledoval jsem to před lety, kdy ještě ta generace žila.... Předpokládám, že již vymřela a opět se nic nekoná a klasika.... Nyní vidím, že se nám tu podepisuje nějaký "jeho svatý Zbytek". Dejte už s tím nedojedeným pokrmem pokoj prosím. Děkuji. …More
Co je to prosím za šílenost? Svědci Jehovovi měli tzv. svatý ostatek a byli to ti, kteří tuším zažili ještě rok 1917? a měli být vytržení přímo k Bohu.... Sledoval jsem to před lety, kdy ještě ta generace žila.... Předpokládám, že již vymřela a opět se nic nekoná a klasika.... Nyní vidím, že se nám tu podepisuje nějaký "jeho svatý Zbytek". Dejte už s tím nedojedeným pokrmem pokoj prosím. Děkuji. 😉
Svätý Malachiáš(prorok)
Lebo sú to falošné zjavenia a ľudia z rôznych siekt čo si vymýšľajú falošné heretické a bludarské žvásty vrátane týchto aj iných,ktoré sa šíria na tejto stránke aj po celom svete.
Kallistratos
Aleluja, konečně se na něčem shodneme proroku v závorce :)
Svätý Malachiáš(prorok)
Som veľmi rád. :)
Peter(skala)
ta ste sa našli 🤭
Kallistratos
Víc nemáš co dodat Peter? Fakta jsou fakta...