Clicks133
ľubica
1

Pohanské obrady vo 4. 10.2019 vo Vatikáne

4. října ráno se ve vatikánských zahradách indiánští leadři klaněli dvěma pohanským modlám bohyně plodnosti Země. Ceremonie je zaznamenána na přiloženém videu. Jedna z model je představována papeži Františkovi v závěru videa.
video

Pohanské modly jsou stříbro a zlato

lidskýma rukama utvářené.

Ústa mají, a nemohou mluvit,

oči mají, a nemohou vidět,

uši mají, a nemohou slyšet

a v jejich ústech není dechu.

Jim ať jsoou podobni, kdo je tvoří,

všichni, kdo v modly důvěřují.

Žalm 134, 15-18
ľubica
Pápež František požehnal božstvo „Pachamama“