Stylita
41.1K
U.S.C.A.E.
vymýšľajú o nás ale toto majú presne to uznám prečo by nie
U.S.C.A.E.
mal by ten komentár zmysel ale pani Eva zmazala svoje popieranie toho že aj nezjednotený učia že deti nie sú nepoškvrnené 😊
Stylita
Světlano, řkc z Panny Marie žádnou pohanskou bohyni nedělá. Je to starý protestanský nesmysl o katolické nauce o Panně Marii.
Děti křtí i pravoslavní a mnohé protestantské církve.
Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“More
Světlano, řkc z Panny Marie žádnou pohanskou bohyni nedělá. Je to starý protestanský nesmysl o katolické nauce o Panně Marii.
Děti křtí i pravoslavní a mnohé protestantské církve.

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“
Světlana ranní rosa
1V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“
2Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
3a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
4Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
5A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. …
More
1V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“
2Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
3a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
4Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
5A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

6Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

VIDÍTE ??? NEPOKŘTĚNÉ DĚTI, NEJVĚTŠÍ V BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ.
PROČ? NARODILI SE JAKO NEPOSKVRNĚNÉ - ŽÁDNÝ DĚDIČNÝ
HŘÍCH PÁN JEŽÍŠ NA NICH NENAŠEL.