rufff
Chce to klid chlapče. Méně hysterie a trochy více přemýšlet v souvislostech. Chápu, že pro fanatiky to je velký problém, ale když se chce, jde všechno. Tak se snaž. Blbce (vlastním zaviněním) do Božího království neberou.
Sedevakantistický kanál
Si úplne drzý. Nie som tvoj "chlapče", a nie som ani fanatik ty bezprízorný troll.
rufff
Ale jste, fanatik tedy zcela jistě. To si ovšem fanatici nikdy nepřipustí, protože nejsou schopni sebereflexe. Tak se uklidněte a přijměte objektivní kritiku.
Freddy Gargamel
rufff Hlavne nemať vlastný názor a nedržať sa ho, ani neodporovať zjavnej lži, lebo to by bol fanatizmus. Veď každý má "svoju pravdu", ako sa to dnes zvykne tvrdiť, že? Iba fanatik predsa dokáže tvrdiť, že PRAVDA JE LEN JEDNA. Nemôžeme predsa zraniť pocity majiteľov iných právd! Jedným z takýchto "fanatikov" bol mimochodom aj istý JEŽIŠ KRISTUS:
"Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie …More
rufff Hlavne nemať vlastný názor a nedržať sa ho, ani neodporovať zjavnej lži, lebo to by bol fanatizmus. Veď každý má "svoju pravdu", ako sa to dnes zvykne tvrdiť, že? Iba fanatik predsa dokáže tvrdiť, že PRAVDA JE LEN JEDNA. Nemôžeme predsa zraniť pocity majiteľov iných právd! Jedným z takýchto "fanatikov" bol mimochodom aj istý JEŽIŠ KRISTUS:
"Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi."
Sedevakantistický kanál
František nie je pápež, ale odpadlícky antipápež a nekresťan. Volať ho pápežom je hlboká urážka kresťanov. Nekresťan nemôže byť pápežom, dogma!
Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie a vyznávajú pravú vieru.“
Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 15), 29. jún 1896: „…More
František nie je pápež, ale odpadlícky antipápež a nekresťan. Volať ho pápežom je hlboká urážka kresťanov. Nekresťan nemôže byť pápežom, dogma!

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie a vyznávajú pravú vieru.“

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 15), 29. jún 1896: „Nikto, preto, pokiaľ nie je v spoločenstve s Petrom, nemôže mať podiel na jeho právomoci, keďže je absurdné predstaviť si, aby ten, čo je vonku, mohol v Cirkvi rozkazovať.“

František nie je členom Cirkvi, je to nekresťanský antipápež, bodka.

Pozrite si viac na vatikankatolicky.com, súčastný Rím je okupovaný nekresťanskou sektou. Prežívame prorokované Veľké odpadnutie od viery a sme na konci vekov. Pre spásu človek musí byť katolíkom.