Dank aan Sterre der Zee
Smuteční oznámeni z Fb.
johanika
Je mi veľmi smutno! Všetci buditelia národa, morálnych princípov, pravdy, spravodlivosti..., ktorí prídu s prorockým poslaním späť do vlasti s cieľom záchrany a ukázaním správneho smeru, zomierajú! My si rady týchto ľudí nevážime, ba čo viac, prenasledujeme ich... a zrejme pod ťarchou nášho prenasledovania odchádzajú za Otcom, kde nachádzajú konečne pokoj- otec Eirene, Anton Hlinka, Karel Kryl... …More
Je mi veľmi smutno! Všetci buditelia národa, morálnych princípov, pravdy, spravodlivosti..., ktorí prídu s prorockým poslaním späť do vlasti s cieľom záchrany a ukázaním správneho smeru, zomierajú! My si rady týchto ľudí nevážime, ba čo viac, prenasledujeme ich... a zrejme pod ťarchou nášho prenasledovania odchádzajú za Otcom, kde nachádzajú konečne pokoj- otec Eirene, Anton Hlinka, Karel Kryl...
Kedy konečne začneme rozlišovať dobro a zlo? Kedy si začneme vážiť ľudí, ktorí bojujú za naše dobro? Kedy si konečne uvedomíme, kto je náš priateľ a nepriateľ?
Vďaka, otec Eirene, za obetavú lásku, za dobro, ktoré si nám odovzdával... Budeš nám povzbudením, navždy!
ľubica
R+I+P Svetlo Večné nech mu svieti nech odpočíva v Božom pokoji!!! Zomrel v týždni ked, je prvá FATIMSKÁ sobota, verím , že M. Božia ho na túto sobotu vytiahne z očistca! Boh si ho vzal, v dobe keď kňazov znásilňujú predstavení pod hrozbou straty miesta, ak sa nedaju testovaťpochybným ČERTifikátom - pre zobrazenie textu je potrebné rozkliknuť obrázok!
DEO GRATIAS!
dyk
O. Čajka bol verný Pápežovi Františkovi. Bol poslušný.
Libor Halik
Je to vpravdě mučedník pro Krista a Boží zákony. Kéž se za nás přimlouvá z nebe nebo z místa dočasného očišťování. Pokoj Tobě bratře v Kristu, my si ještě na Zemi musíme spravedlivě něco vytrpět.
Laco Bajzo
Libor už netrep ako bez rozumu! Čajka v čase všeobecného odpadu a zrady cirkvi všetkých presviedčal,že je všetko v poriadku ,lebo bludy a herézy neboli vyhlásené Ex Cathedra!
Ak robil z týchto klamstiev v hodine smrti pokánie ,tak si zachránil dušu. To vie ale len Boh.