Clicks930
pl.news
5

Konkretne argumenty: Viganò odrzuca propozycję "reformy reformy" Ratzingera i Saraha

Ta sama złośliwość stworzyła zarówno dwuznaczne teksty Vaticanum II, jak i dwuznaczny Novus Ordo, powiedział abp Carlo Maria Viganò portalowi ResNovae.fr (15 czerwca).

Ich autorzy wiedzieli, że "konserwatywni" biskupi zinterpretują je w sposób katolicki, podczas gdy prawdziwa intencja i rezultat były zupełnie inne. Viganò zadaje odkrywcze pytanie:

"Czy kiedykolwiek widziałeś księdza, który celebrowałby Novus Ordo z ołtarzem zwróconym w stronę Boga, całkowicie po łacinie, nosząc rzymski ornat i udzielając Komunii przy klęczniku, nie wzbudzając tym gniewu swojego biskupa i współbraci, nawet jeśli, ściśle rzecz biorąc, ten sposób celebracji byłby całkowicie uprawniony?"

Niektórzy księża rzeczywiście próbowali to robić, ale byli traktowani "gorzej niż ci, którzy normalnie odprawiają Mszę trydencką" - podkreśla Viganò.

Nie zgadza się on z Ratzingerem, Sarahem i innymi, którzy opowiadali się za stopniowym "liturgicznym odrodzeniem" Nowej Mszy. Dla Viganò takie próby są tylko dekoracją, która ma sprawić, że niereprezentacyjny Nowy Ryt stanie się reprezentacyjny. Zadaje on oczywiste pytanie: "jaki jest sens odprawiania Novus Ordo w kierunku Boga, zmiany modlitw Offertorium i udzielania Komunii na język, skoro Msza trydncka zawsze to przewidywała?".

"Reforma reformy" zaczyna się według Viganò od tych samych błędnych założeń, które ożywiały zmiany po Vaticanum II, kiedy liturgia była modyfikowana "do woli", a czcigodny Ryt trydencki został "zmodernizowany" i zniekształcony. Ostatnio "reforma reformy" chciała ubrać Nowy Ryt tak, "aby wyglądał jak to, czym nie jest i czym nie chce być" – stwierdza Viganò.

W pierwszym przypadku zmusiło to królową [=ryt trydencki] do noszenia drewniaków i ubierania się w łachmany, w drugim zaś, prostaczek [=nowy ryt] zostałby zmuszony do noszenia królewskiej tiary na potarganych włosach lub siedzenia na tronie w słomkowym kapeluszu. Za tymi próbami kryje się według Viganò coś, czego ci prałaci nie mają odwagi wyznać: "porażka Soboru, a jeszcze bardziej jego liturgii".

#newsPxlpgxhlvs

przeciwherezjom
"lub siedzenia na tronie w słomkowym kapeluszu". W nowym rycie jest zakaz, by krzesło przewodniczenia przypominało tron. Nakaz powszechnie łamany, to prawda, ale nie rozumiem tu intencji Vigano. Coś tu jest nie tak. Myślałem, że to uczciwy kapłan.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
"Sobór Watykański II" – największa katastrofa w historii świata.

Ekumenizm – przygotowanie drogi dla Antychrysta.

Asyż III – obrzydliwość spustoszenia w miejscu świętym.

Bergoglio o (nie)istnieniu Boga.

Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II.

Pierwszy krok Bergoglio do wprowadzenia "kapłaństwa kobiet" w modernistycznym Neokościele.

Bergoglio reklamuje apostazję.

Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo.

Błędy doktrynalne omylników z antyinfallibilistycznego "ruchu oporu" i popieranie cudzołóstwa przez "kardynała" modernistycznego Neokościoła.

Bergoglio peroruje o niewolnictwie, karze śmierci i usprawiedliwia cudzołóstwo.

"Kardynał" Raymond Burke zapowiada "formalną korektę" niemoralnego nauczania pseudopapieża Bergoglio.

Pseudopapież Bergoglio przeciw prawu Bożemu! Jedynie słuszna interpretacja adhortacji "Amoris laetitia".

Bergoglio znów twierdzi, że piekła nie ma.

Konferencja rzymska.

Pelagianizm.

2) Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła, Wykład wiary prawdziwej. Antychryst (Expositio accurata fidei orthodoxae. De antichristo).

3) Ks. Franciszek Antoni Staudenmaier, Antychryst.

4) Ks. Henryk Fiatowski, Antychryst.

5) P. Ioannes Herrmann CSsR, De Antichristo.

6) Ks. Franciszek Pouget, Nauki katolickie w sposób katechizmowy. O końcu świata, o Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów.

7) Ks. Piotr Skarga SI, Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście).

8) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

9) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

10) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

11) Abp Walenty Zubizarreta OCD, O modernizmie (De modernismo).

12) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

13) Dr Anna Danuta Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu.

14) O. Mikołaj Łęczycki SI, a) De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis. b) De piis erga Deum et coelites affectibusultramontes.pl/lancicius_de_piis.htm c) De verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. O słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusieultramontes.pl/de_verbis_simeonis.htm d) De Judae proditione. O zdradzie Judasza. e) De variis Antichristis Spiritualibus. O rozmaitych Antychrystach Duchownych. f) Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.PDF )...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Bóg zapłać za te słowa !