Trzecia Tajemnica Fatimska; jeszcze nie ujawniona część , o wielkiej apostazji Kościoła.

Autor - Juan Suarez Falcó „ W tym samym świętym miejscu, gdzie ustanowiono tron Piotra i katedrę prawdy, które miały oświetlić świat, wznieśli ohydny tron swej bezbożności, z przewrotnym zamiarem …
V.R.S.
"Zdaniem ks. Malachi Martina, profesora teologii, osobistego sekretarza kard. Agostino Bea," ... i żydowskigo agenta wpływu na Soborze Watykańskim II, który od swej roli nigdy potem publicznie się nie odciął.
Co do tekstu - skoro zestawia Fatimę z Garabandal i niejakim don Gobbim szkoda czasu na jego czytanie.
m.rekinek
,,Dziewica ostrzegła nas tam przed odstępstwem Kościoła, zwłaszcza osób konsekrowanych, których poważne błędy doktrynalne i duszpasterskie doprowadzą wielu wiernych do wiecznego potępienia w piekle. Nasza Matka ostrzega, że Eucharystia ma coraz mniejsze znaczenie ... I czy nie dzieje się tak podczas tego ostatniego pontyfikatu, kiedy widzimy Bergoglio, który promuje komunię między małżonkami w …More
,,Dziewica ostrzegła nas tam przed odstępstwem Kościoła, zwłaszcza osób konsekrowanych, których poważne błędy doktrynalne i duszpasterskie doprowadzą wielu wiernych do wiecznego potępienia w piekle. Nasza Matka ostrzega, że Eucharystia ma coraz mniejsze znaczenie ... I czy nie dzieje się tak podczas tego ostatniego pontyfikatu, kiedy widzimy Bergoglio, który promuje komunię między małżonkami w cudzołóstwie bez czystości [12] , kiedy widzieliśmy, jak rozdaje Eucharystia bez godności i bez słowa „Ciało Chrystusa” [13] ; kiedy widzimy, że jest on oferowany zatwardziałym publicznym grzesznikom [14]; kiedy jest błogosławione, że katolicy z północy Argentyny, gdyby nie mogli pójść na mMzę katolicką, podeszliby niewyraźnie do anglikańskich nabożeństw, w których nie ma przeistoczenia [15] ; kiedy widzimy, że luteranie przyjmują Komunię w Watykanie [16] ? Było to również pełne udręki wezwanie naszej Matki do nawrócenia, aby złagodzić ostateczną karę Bożą (ostatnie ostrzeżenia), abyśmy nie pili ...Gniewu (o którym mówi Objawienie 16)."
Weronika....S
Trzecia Tajemnica nie ujawniona oficjalnie, ale się sprawdza. To wielka apostazja w Kościele Katolickim.
jac505
A jak dojdzie do rozłamu to ci, którzy zostaną przy kościele, który uległ zwiedzeniu a będzie ich ogromna większość, będą nas, pozostających przy zdrowej nauce Jezusa, uważali za tych złych, wichrzycieli, za buntowników. Oni nigdy nie zrozumieli prawdziwej nauki Jezusa, bo bardziej zainteresowani byli życiem tego świata i dlatego ulegną zwiedzeniu. A my módlmy się za nich. Panie Jezu przyjdź ! …More
A jak dojdzie do rozłamu to ci, którzy zostaną przy kościele, który uległ zwiedzeniu a będzie ich ogromna większość, będą nas, pozostających przy zdrowej nauce Jezusa, uważali za tych złych, wichrzycieli, za buntowników. Oni nigdy nie zrozumieli prawdziwej nauki Jezusa, bo bardziej zainteresowani byli życiem tego świata i dlatego ulegną zwiedzeniu. A my módlmy się za nich. Panie Jezu przyjdź ! Pozdrawiam