Metod
Azapád, azaňát.....
Bratia a sestry
„Můžete vzít něčí DNA a vytvořit zbraň, která ho může zabít,“ šokoval americký politik.
„Můžete vzít něčí DNA a vytvořit zbraň, která ho může zabít,“ šokoval americký politik | AC24.czMore
„Můžete vzít něčí DNA a vytvořit zbraň, která ho může zabít,“ šokoval americký politik.

„Můžete vzít něčí DNA a vytvořit zbraň, která ho může zabít,“ šokoval americký politik | AC24.cz
Marieta Ria
... a koľko sa jej naodoberalo počas 2. SNP - bol to podklad pre klinickú štúdiu bez dobrovoľného súhlasu a bez toho, aby dotyční o tom vedeli a bez finančného ohodnotenia ako pokusných králikov!!
Bratia a sestry
pravda, ale ja som na špáranie nebol ani raz