„Pán je môj pastier, nič mi nechýba...“ Ž 23

Pán Ježiš je tvoj pastier... lebo ťa On vedie do večného života. Pastieri vo svete zradili Krista a Cirkev, preto maj za Pastiera už len toho najlepšieho, najpoctivejšieho, najobetavejšieho, najláskavejšieho, najcitlivejšieho, najspravodlivejšieho... a ním je Ježíííííííš Kristus. Alleluja.
Nič mi nechýba... v tejto ťažkej dobe, musíš mať silnú vieru, že sa tvoj Dobrý pastier o teba, o tvoju rodinu, o tvoje deti, o tvojich blízkych, postará. Ak budeš mať dôveru, nič ti nebude chýbať. Ale dôveru mať musíš...Ježišu, prosím ťa, daj mi väčšiu dôveru.
Pasie ma na zelených pašienkach... to je prúd živej vody, ktorý prúdi do tvojej mysle, do tvojho srdca, tvojej duše, do tvojho tela, skrze modlitbu v Duchu svätom. Na tých zelených pašienkach sa nasýtiš dosýta a nebudeš mať duchovný nedostatok. Pán Ježiš ťa vedie po takých dobrých pastviskách, kde môžeš prijímať ten najlepší duchovný pokrm: Duch svätý, skrze modlitbu v mene Ježiš a Otec ťa prijíma do svojho náručia, privinie si ťa k sebe, pritúli si ťa ako skutočný dobrý Boh Otec. Potrebuješ to tak ako ja, všetci to potrebujeme: pritúliť sa do náručia svojho nebeského Otca.
Vodí ma k tichým vodám... Ježiš povedal „...som tichým a pokorným srdcom...“Mt 11,29. Pozri na Ježiša teraz skrze živú vieru. V tejto chaotickej, totalitnej, gestapáckej, otrokárskej dobe, potrebuješ ísť k tichým vodám. Len u Ježiša ich nájdeš! Ježiš ťa volá teraz, chce ti dať pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť Flp 4,7 chce ti dať svoju tichosť, ktorú ti svet nikdy nemôže dať...
Dušu mi osviežuje... ako pútnik, ktorý je na púšti a dlhý čas nemal vodu, prídeš ku prameňu, ktorým je Duch svätý a On ti osvieži vysmädnutú dušu, nenechá ťa smädného, ak k nemu prídeš a povieš: Ježišu, chcem sa napiť, osviež ma v týchto posledných časoch. Potrebujem osvieženie, potrebujem potešenie, potrebujem povzbudenie, potrebujem posilnenie. Ježišu, prosím ťa, daj mi svojho Ducha! A On ťa osvieži.
Vodí ma po správnych chodníkoch... ak patríš naozaj Ježišovi a si v celej Pravde Evanjelia, tak ideš po správnych chodníkoch. Jeho Slovo je tým správnym chodníkom! Ale aj to je Ježišova Milosť, byť v Pravde, patriť do toho malého stáda, lebo tvojmu Otcovi zapáčilo sa dať TI svoje kráľovstvo Lk 12, 32. Len nesmieš ísť po iných chodníkoch, nesmieš kráčať po iných cestách, nesmieš vybočiť zo správneho smeru a ním je Ježiš! Amen.
Verný svojmu menu... Ježíííííš! Alleluja!
I keby som mal ísť tmavou dolinou... a či nekráčaš teraz ty a ja tou tmavou dolinou, ktorou je tento svet? Svet je v moci Zlého, kniežaťom tohto sveta je diabol, ale toto ťa nemusí tak zamestnávať, aby si venoval príliš veľkú pozornosť zlu a tme vo svete. Prílišnú pozornosť máš venovať Ježišovi Kristovi svojmu Pánovi. On je svetlo sveta a povedal „svetlo vo tmách svieti...“Jn 1,5 a „nech tak svieti Vaše svetlo pred ľuďmi...“ Mt 5,16
Nebudem sa báť zlého... neboj sa, lebo „ strach ma v sebe trest a kto sa bojí nie je dokonalý v láske“ 1Jn 4,18. Niekto bude namietať, to sa ti ľahko povie. Ale kto Slovo Božie príjme vo viere a ostane v Ježišovi, tak sa nemusí báť ničoho. Ježiš povedal, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť v pekle Mt 10, 28. A to je hriech. Zlého sa nemusíš báť, on je už porazený Kristom. Aj keď víťazstvo bude cez utrpenie, neboj sa zlého, lebo Ježiš je a bude s tebou. Amen.
Lebo ty – Ježišu – si so mnou... a nikdy ťa neopustí. Vďaka Ti Ježišu môj.
Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou... Ježišu, tvoj Duch svätý je mi útechou, Ty si mi útechou Ježišu, ty Otče si mi útechou, Milosť Božia je mi útechou, modlitba a spoločenstvo s Ježišom je mi útechou, Slovo Božie, ktoré je od vekov až na veky, je mi útechou, Mária – Ježišova matka, je mi útechou, spoločenstvo so svätými a anjelmi v nebi, je mi útechou...
Prestieraš mi stôl, pred očami mojich protivníkov... Ježiš povedal v Lk 12,37 : Blažení sluhovia, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru hovorím Vám: opáše sa, posadí ich k stoju a bude ich obsluhovať. Toto víťazstvo je nezaslúžené, to je tebe a mne daná odmena, pre zásluhy Ježiša Krista, to je prúd Milosti, ktorým ťa Ježiš chce zahrnúť už teraz, v čase prenasledovania, v čase útlaku, v čase umelo vyvolanej pandémie, v čase fyzického zotročovania národov, v čase podvodov a klamstiev, v čase udávania a zrádzania, v tomto poslednom čase. Už teraz. Ale nakoniec duchovne pozri na svoje víťazstvo v Kristovi, keď sa ocitneš v nebi, keď uvidíš Ježiša z tváre do tváre a ON ťa uzná za hodného, za hodnú nebeskej hostiny, ktorá je naveky, to bude ten nebeský, štedro prestretý stôl. Potom sa už len obzrieš späť a povieš si: oplatilo sa byť verný Ježišovi až do konca, oplatilo sa byť verný jeho Slovu, oplatilo sa Ježiša milovať, oplatilo sa milovať Pravdu Evanjelia, ctiť Ježiša, vážiť si ho, vzdávať mu poklonu a najvyššiu úctu! Alleluja.
Leješ mi olej na hlavu... Olej Milosti, olej víťazstva nad Zlým, olej pokory, aj olej skúšok, aj olej utrpenia, taktiež olej nádeje, a nakoniec aj olej slávy.
A kalich mi napĺňaš až po okraj... kalich plný Božej lásky - agape, lebo akou mierou budeš merať ty, takou sa nameria aj tebe Mt 7,2. Tento skutočný pravý kalich, môže naplniť len Boh. On ho napĺňa preto, lebo ak by bol prázdny, tak je s nami zle. Ježiš povedal... „odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje ... Lk 7, 47 a inde: tomu, kto nemá, zoberie sa aj to, o čom si myslí, že má...“ Lk 8, 18.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života...zober si z tej Dobroty Božej zadarmo, zober si z tej Božej Milosti, ktorú ti dáva Boh, skrze Ježiša zadarmo! Naber si do plného priehrštia . "Poďte ku mne všetci, hovorí Ježiš, ktorí ste unavení a ja vás posilním." V Izaiášovi 55,1 je napísané "Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko! Alleluja Ježišovi!
A budem bývať v dome Pánovom, mnoho a mnoho dní... toto je nádherné nebeské kráľovstvo, pripravené pre teba. Ježiš chce, aby sa mu zaplnila hostina, aby sa mu naplnil dom, s chromými, slepými, malomocnými, slabými, biednymi, chudobnými, ktorých on na konci sveta „donúti prísť“, pretože pozvaní jej neboli hodni Lk 14, 21- 24 . Ale pri tom donútení Boh nijako neznásilní tvoju slobodnú vôľu. Pozve ťa a čaká na tvoju odpoveď.
Chceš ísť do neba??? Chceš, aby ťa Ježiš pozval na svadobnú hostinu? On ťa pozýva už teraz, skrze svoje Slovo! Nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Mt 11, 12. Amen.