Weronika....S
Może katolicy zdobędą się na religijną refleksję w ramach owych ,,synodalnych dyskusji,, i uznają SWII za pastoralny, ale nie katolicki tylko ogólnoreligijny, ekumeniczny i nowoewangelizacyjny. Gdyby był istotnie w pełni katolicki i właściwie kształtowano postawy religijne. w tym kapłanów, nie doszłoby do tego, co obecnie. Kapłani nie byliby podwładnymi kowidian i nie stosowaliby ogłupiającej …More
Może katolicy zdobędą się na religijną refleksję w ramach owych ,,synodalnych dyskusji,, i uznają SWII za pastoralny, ale nie katolicki tylko ogólnoreligijny, ekumeniczny i nowoewangelizacyjny. Gdyby był istotnie w pełni katolicki i właściwie kształtowano postawy religijne. w tym kapłanów, nie doszłoby do tego, co obecnie. Kapłani nie byliby podwładnymi kowidian i nie stosowaliby ogłupiającej wiernych retoryki.