TerezaK
11.3K

"Ježiš: Pozor, lebo Môj nepriateľ ešte aj najlepších dobýva rôznymi pokušeniami. Chce vás, ešte aj najhlbšie veriacich vychýliť zo stavu milosti. Ak sa mu podarí, dopustia sa smrteľných hriechov, napr: vzbura proti čoraz doliehajúcemu osudu alebo opovrhnutie inými, ktorí prijmú vakcínu. Veru, takíto, pretože stratili stav milosti, darmo sa vzdajú hroznej vakcíny, považujú ich za nepriateľa. Dostanú sa do táborov podobným Auschwitzu, kde čaká na nich vyhladovanie a iné ďalšie hrôzy. Preto vám vravím Moji maličkí, dávajte si pozor na čistotu vašej duše."

"Ak budete v stave milosti a nariadia vakcínu povinnou, dostanete sa pod úplnú ochranu. Len vás nenechám umrieť hladom? Už som toľkokrát hovoril, že sa Moje ochranné plány uvedú do chodu: vytrženie a azyly, urobenie neviditeľným. Budete mať všetko, čo budete potrebovať."

"Nech vám v tomto pomáha časté spovedanie, prijímanie, svätá omša. Krátky čas, ktorý zostáva, použi k tomu, aby si Ma nasledovala v čistote."

"Ježiš: Preto hovorím o Veľkom Varovaní, že bude hrozné, lebo umrie veľmi veľa ľudí. Už teraz sa modlite za nich, aby sa ich duša nezatratila. Aby ste si nemysleli, že ten, kto v tých minútach stratí svoj život, ten sa dostane do pekla ako za trest. Spomedzi nich mnohí zomrú preto, aby som ich zachránil pred hrôzami nastávajúceho trestu. Ale Veľké Varovanie bude nielen hrozné, ale aj krásne, lebo sa obrátia miliardy, uzdravia sa zo svojich chorôb a zbavia sa svojho posadnutia."

"Pocit: Pán aj odo mňa pýta pôst, dobročinenie, modlitbu, preto, aby som vedela naplniť to, čo si On predstavil o mne."

"Zahnaj myšlienky hanby, že kde si ty od tohto alebo od toho v duchu. Musíš sa obrátiť k Božiemu svetlu. Toto svetlo, ako slnko hreje a opeká tvoju tvár. Od tohto budeš čoraz príťažlivejšia Čím viac sa obrátiš k Bohu, tým nádhernejšia bude tvoja duša, naplní sa Božími podivuhodnými cnosťami."

Celý text z:
Archív bejegyzések: 2022 január
Božími očami
5.1.2021.
1. V jednom posolstve bolo čitateľné, že kvôli tvrdosti sŕdc, lebo následkom vírusovej epidémie Covidu sa nepohlo srdce ľudí, Pán navalí na nás 4 ročný chlad, následkom ktorého vyhynie mnoho zvierat, bude hladomor, veľa ľudí umrie aj kvôli chladu. Preto treba hromaždiť okrem iného aj teplý odev Ježiš: Proroctvá dotýkajúce sa celého ľudstva, nedávam tebe, ale iným Mojim vyvoleným.
2. Reč bola o politikoch, ktorí súria prijatie vakcíny
Hlas: Nerozoznajú túto temnotu
Hlas: Naslepo dôverujú v tomto
Ježiš: Moji odprosujúci odporúčam vám, že ak sa nechcete popliesť, ani si nezapnite televízor, nepaberkujte tunajšie riadky internetu. Žiaľ, oklamaná je ešte aj dobrá strana. Cieľom Zlého je, aby oklamal každého a urobil sympatickým túto vakcínu. S tým potom dosiahne, že ešte aj dobré kresťanské, v Boha veriace Moje deti sympatizujú s vakcínou a ledva čakajú, aby ju dostali.
3. Myslela som na hrôzy čipov a vakcín
Hlas: Nemárni svoj čas týmto, radšej sa nadchýnaj za Mnou
Ježiš: Sledovanie správ o vakcíne nielen zamieša myslením Mojich detí, ale vezme aj ich čas v súvislosti s opaterou ich duše a zbožňovaním Boha.
4. Hlas: Práve sa pripravujú vyhasiť svetlo... v temnote
Obraz: Zapália Ma, ako jednu sviečku Ježiš: Zlý zúri na Moje poslušné deti, ktoré sú proti vakcíne a preto skúša aj ich zviesť skrze vedcov a vodcov, Cirkevných a svetských vodcov. Ty, Moja dcérka a ešte veľa odprosujúcich svietia ako fakle, aby ostatní rozoznali pravdu.
5. Myšlienka: Uvažovala som nad tým, že sú takí, ktorí nežijú v modernej, komputerizovanej civilizácii a neželajú si prijať vakcínu Obraz: Na jednej ceste, ktorá pokračuje cez jeden lesnatý úsek, sa dvaja stretnú. Cesta sa zatáča vľavo. O chvíľu sa dvaja ľudia musia rozísť, jeden z nich nasledujúc cestu zabočí vľavo a druhý zíde z cesty vpravo Ježiš: Veľa Mojich kresťanských dobrosrdečných detí teraz stojí pred križovatkou. Buď uverí výsledkom dnešnej modernej civilizácie alebo na základe poslušnosti ku Mne ich poprie. Teda, už oddávna sa ľudia oddeľujú od seba. Tak ako ukazujem na obraze, jeden z nich pokračuje na ceste modernosti a uverí všetkému, čo mu dávkujú pod názvom pravdy. Dostane sa pod ničivý vplyv dnešnej vedy. Toto sa stáva buď zo strachu alebo z nevedomosti. Poslúchajte len Mňa a nestrachujte sa. Prijmite, že nepatríte medzi moderných.
6. Hlas: Bude veľké znova začatie
Obraz: Ježiš sa díva nadol
Hlas: Duchovne aj vám Ježiš: Vlády ledva čakajú, aby sa uviedol do chodu mechanizmus vakcíny. Dúfajú v tom, že zaniknú epidémie a dá sa do pohybu hospodársky pokrok. Prirodzene, vy, Moje deti, ktoré Ma nasledujete, sa vo vašej duši temer znovuzrodíte a pustíte sa do boja proti zavádzaniu, lebo očkovanie proti epidémiám by rovnako zničilo vašu dušu a vaše telo. 7. V jednom nákupnom stredisku čakala som na svojich blízkych, aby vyšli z obchodu Myšlienka: Onedlho ani sem nemožno vojsť bez čipu Pocit + Obraz: Pán nás už vezme na iné miesto a potom sa On postará o nás Obraz: Svetlo Ježiš: Vy, Moje deti, ktoré neprijmete škodlivú a nebezpečnú vakcínu a príde čas tomu, že preto neviete nakupovať, nebojte sa ani trochu. Ak budete v stave milosti a nariadia vakcínu povinnou, dostanete sa pod úplnú ochranu. Len vás nenechám umrieť hladom? Už som toľkokrát hovoril, že sa Moje ochranné plány uvedú do chodu: vytrženie a azyly, urobenie neviditeľným. Budete mať všetko, čo budete potrebovať.
8. Hlas: Auschwitz,
dostanete sa do auschwitzkého osudu
Ježiš: Pozor, lebo Môj nepriateľ ešte aj najlepších dobýva rôznymi pokušeniami. Chce vás, ešte aj najhlbšie veriacich vychýliť zo stavu milosti. Ak sa mu podarí, dopustia sa smrteľných hriechov, napr: vzbura proti čoraz doliehajúcemu osudu alebo opovrhnutie inými, ktorí prijmú vakcínu. Veru, takíto, pretože stratili stav milosti, darmo sa vzdajú hroznej vakcíny, považujú ich za nepriateľa. Dostanú sa do táborov podobným Auschwitzu, kde čaká na nich vyhladovanie a iné ďalšie hrôzy. Preto vám vravím Moji maličkí, dávajte si pozor na čistotu vašej duše.
9. Hlas: Čas je v ubúdaní Hlas: Vašu cestu musíte urýchliť Ježiš: Pretože nariadenie vakcíny povinnou prudko nasleduje, musíte sa usilovať so všetkou vašou silou o to, aby ste sa pustili do boja s Mojim nepriateľom a podarilo sa vám zostať v stave milosti. Nech vám v tomto pomáha časté spovedanie, prijímanie, svätá omša. Krátky čas, ktorý zostáva, použi k tomu, aby si Ma nasledovala v čistote.
10. Hlas: Bude zatmenie mesiaca, zatmenie slnka Ježiš: V nastávajúcich časoch bude v hlave, v duši väčšiny ľudí temnota. Klamstvo vidia ako pravdu.
11. Reč bola o Veľkom Varovaní
Hlas: Toto bude hrozná udalosť
Hlas: Toto bude krásna udalosť
Ježiš: Preto hovorím o Veľkom Varovaní, že bude hrozné, lebo umrie veľmi veľa ľudí. Už teraz sa modlite za nich, aby sa ich duša nezatratila. Aby ste si nemysleli, že ten, kto v tých minútach stratí svoj život, ten sa dostane do pekla ako za trest. Spomedzi nich mnohí zomrú preto, aby som ich zachránil pred hrôzami nastávajúceho trestu. Ale Veľké Varovanie bude nielen hrozné, ale aj krásne, lebo sa obrátia miliardy, uzdravia sa zo svojich chorôb a zbavia sa svojho posadnutia.
12. Obraz: Dvaja niečo zložia podobné plachte Ježiš: Na obraze vidíš, že počas obrátenia Veľkého Varovania odstránia nad obrátenými ľuďmi plachtu hriechov.
13. Hlas: Vzduch je natoľko v ohni Ježiš: V týchto konečných časoch vrie celý svet. Je plný strachu, obavy, očakávania, vzbury, detinskej viery, planúcej lásky k Bohu, neústupnosti a hnevu.

14. Reč bola o Vianociach, o Ježišových narodeninách Ježiš: Tak málo ľudí myslí na Moje narodenie počas Vianoc. Ale sú také veľké prípravy, nakupovania, upratovanie, varenie, pečenie kvôli hostí. Nádherné rozhovory ani neznejú o Mne.
15. Čítala som: Baij Mária Cecília: Život svätého Jána Krstiteľa: Vtedy, keď Alžbeta bola v požehnanom stave, raz Alžbeta upadla do extázy a Pán jej ponechal, aby sa veľa postila, dobročinila, rozdávala almužnu, modlila sa, lebo chlapec bude veľký, ktorého potom donosí pod svojim srdcom Pocit: Pán aj odo mňa pýta pôst, dobročinenie, modlitbu, preto, aby som vedela naplniť to, čo si On predstavil o mne. Ježiš: Tak ako duša Alžbety nosiacej svätého Jána Krstiteľa rástla v dobrote, čistote, pokore, láske a obetavosti, lebo len takto vedela naplniť Božiu vôľu na svojom synovi, tak aj ty musíš nosiť vo svojom srdci podobné cnosti, ako napreduješ po ceste svätosti života. Takto vieš len naplniť Moju predstavu a vôľu v sebe.
16. Čítala som: Baij Mária Cecília: Život svätého Jána Krstiteľa: Vtedy, keď Panna Mária navštívila Alžbetu, Alžbeta temer so zastaveným dychom sa dívala na krásu Panny Márie Pocit: Od hanby sa odvrátiac schovala by som sa, že kto som ja v porovnaní s Pannou Máriou a Alžbetou Obraz: Moja tvár je obrátená vpravo, Boží lúč opeká moju tvár Ježiš: To tak zvykne byť, že v požehnanom stave každá matka temer opeknie, rozkvitnie. Predstav si Moja dcérka, že Moja Matka, ktorá nosila Mňa, Pána sveta, bola účastná vo veľmi veľkej nebeskej kráse. Najlepšie je, ak sa neprirovnávaš k nikomu, ešte ani k Panne Márii. Zahnaj myšlienky hanby, že kde si ty od tohto alebo od toho v duchu. Musíš sa obrátiť k Božiemu svetlu. Toto svetlo, ako slnko hreje a opeká tvoju tvár. Od tohto budeš čoraz príťažlivejšia Čím viac sa obrátiš k Bohu, tým nádhernejšia bude tvoja duša, naplní sa Božími podivuhodnými cnosťami.
17. Čítala som: Baij Mária Cecília: Život svätého Jána Krstiteľa: Vtedy, keď sa Panna Mária stretla s Alžbetou, plod svätý Ján Krstiteľ jasal v lone svojej matky, Boh odpásal z neho dedičný hriech a ako plod sa klaňal pred svojim Bohom, pred plodom Ježiš a ihneď sa obetoval za Ježišovho predchodcu Pocit: Ako svätý Ján Krstiteľ pripravil ľudí na Ježišov príchod, práve tak aj ja mám túto úlohu, len v inom období a s inými nástrojmi, veď stojíme pred Ježišovým druhým slávnym príchodom Ježiš: Pre vás je mystickou vecou, ale veru plod svätý Ján Krstiteľ, takto veľmi skoro sa obetoval za môjho predchodcu. Vlastne, ty, Moja dcérka, práve tak si mojim predchodcom spoločne s ostatnými mojimi vyvolenými. Vašou úlohou je, aby ste vašim príkladným životom a vašimi posolstvami, ktoré ste odo Mňa dostali, hlásali blížiace sa nastávanie môjho druhého slávneho príchodu.

18. Čítala som: Baij Mária Cecília: Život svätého Jána Krstiteľa: Zatiaľ čo sa Panna Mária zhovárala s Alžbetou, dva plody medzi sebou hovorili (komunikovali) v duchu, navzájom sa jeden z druhého radovali a spoločne vzdávali vďaku Nebeskému Otcovi. Ale v skutočnosti sa Panna Mária sa preto musela zdržiavať u Alžbety, aby plod Ježiša pripravil plod svätého Jána Krstiteľa na úlohu svojho predchodcu Pocit: Pán aj mňa krok za krokom pripravuje na moju nastávajúcu úlohu Ježiš: Nič nie je náhodné. Panna Mária sa preto musela ešte tri mesiace zdržiavať u Alžbete, aby plod malého Ježiša pripravil plod svätého Jána Krstiteľa na jeho úlohu ako predchodcu Ježiša. Lebo aj ty si mojim predchodcom a potrebuješ čas, aby si sa pripravila na túto nastávajúcu úlohu.

19. Čítala som: Baij Mária Cecília: Život svätého Jána Krstiteľa: Dom Alžbety bol plný anjelov, ktorí nasledovali plod Ježiša, preto Zlý nevedel útočiť na nich. Pocit: Ježiša počas celého Jeho života mohlo nasledovať veľa anjelov Pocit: Vtedy, keď idem na adoráciu Sviatosti, chrám je plný anjelov, ktorí ustavične zbožňujú Oltárnosviatostného Ježiša. Mimoriadne pokojná je nálada na adorácii Sviatosti, nie tak, ako mimo chrámu Ježiš: Môj Otec sa vždy staral o to, aby som v celom svojom živote bol pod ochranou, lebo skôr moja ľudskosť vládla vo Mne. Ty, Moja dcérka v chráme preto cítiš Moju ochranu, Môj pokoj, lebo kým si tam, úplne sa odtrhneš od sveta.

20. Čítala som: Baij Mária Cecília: Život svätého Jána Krstiteľa: Vtedy, keď sa narodil svätý Ján Krstiteľ, umiestnili ho do náručia Panny Márie, ona obetovala bábätko Bohu, bábätko všetko cítilo, ako keby bolo v Nebi. Napriek tomu, že Panna Mária vrátila bábätko Alžbete, duša svätého Jána Krstiteľa zostala v náručí Panny Márie. Myšlienka: Kde je naša myšlienka, tam je naše srdce Pocit: Aj v chaotických časoch, ak myslíme na Boha napriek tomu, že telesne zotrvávame na zemi, naša duša je tam pri Bohu Ježiš: Svätého Jána Krstiteľa, novorodenca, Panna Mária viackrát držala vo svojom náručí. A vtedy, keď sa musela rozlúčiť s ním, Môj vyvolený si zapísal, že jeho srdce – duša zostala tam s Ňou. Ak počas týchto ťažkých časoch budete mať prípadne podiel v prenasledovaní, predstavte si tak, že vaše telo bude síce v ruke nepriateľa, ale v duchu ste so Mnou v Nebi.
21. Čítala som: Baij Mária Cecília: Život svätého Jána Krstiteľa: Vtedy, keď obrezali svätého Jána Krstiteľa, on obetoval svoju vyliatu krv a obetoval sa mučeníkom za Pána a za čistotu. Obetoval sa, že je pripravený plniť Božiu vôľu. Na toto ho Pán zaplnil novými milosťami Pocit: Od obetovania človeka závisí, aké milosti mu Pán rozdá Ježiš: Na základe vnuknutí Baij Márie predstav si aj to, čo sa dialo pri Jánovej obriezke. Veď už vtedy, ako maličké batoľa obetoval Pánovi svoju vyliatu krv a bolesť a dostal za to ešte viac milostí. Dôležité je, aby ste si poznačili: čím je väčšie a viac vašich obetovaní, tým väčšie milosti si získate pre svoju dušu.
22. Čítala som: Baij Mária Cecília: Život svätého Jána Krstiteľa: Plod a novorodenec svätý Ján Krstiteľ bol veľakrát v blízkosti Panny Márie a v jej náručí. Natoľko si obľúbil čistotu, že aj svoju krv obetoval za ochránenie čistoty. Takto varoval aj kráľa Herodesa v jeho dospelom veku. Kým Krstiteľ bol malý, viacerí ho prišli navštíviť v dome Alžbety a Zakariáša. Malý Ján zacítil duševný stav návštevníkov a na základe ich duševnej čistoty sa menilo jeho správanie. Tí, ktorí mali dušu čistú, tým sa radoval, v prítomnosti hriešnikov bol nevľúdny, plakal, obrátil sa chrbtom alebo rovno utiekol Myšlienka: Prosila som o orodovanie svätého Jána Krstiteľa na nastávajúce časy Ježiš: Dve veľmi dôležité, najväčšie cnosti sú na svete, čistota a láska. Tvrdo si sa rozhodla, že aj tým dávaš pozor na čistotu, čo je teraz v konečných časoch najdôležitejšie, že neprijmeš vakcínu. V tomto a v mnohých iných pokušeniach by si rada prosila o orodovanie svätého Jána Krstiteľa. Tento veľký svätý sa mimoriadne raduje tomuto, lebo zriedka sa obracajú na neho. Uver, Moja dcérka, ak ho mnohokrát prosíš o jeho pomoc, veľkými krokmi napreduješ vpred po ceste svätosti života. Posolstvo dostupné na: uzenet.csapata.hu


Archív bejegyzések: 2022 január (již asi bude problém s překladem, kdy google zpřísnil podmínky pro výskyt slova covid,apod.)
TerezaK
pro někoho může být zajímavý přehled asteroidů sluneční soustavy (video na stránce): Obří asteroid třikrát větší než Socha svobody, aby "proletěl" kolem Země ZÍTRA (the-sun.com)