19:46
TerezaK
179
Ruzenec k ucte Ducha svateho - čte muž, rychlý Deväťdňová pobožnosť Denne sa modlite 7 ružencov ku cti Ducha Svätého. Keď toto dodržíte, dám vám nasledujúce milosti skrze môjho Ženícha Ducha …More
Ruzenec k ucte Ducha svateho - čte muž, rychlý

Deväťdňová pobožnosť Denne sa modlite 7 ružencov ku cti Ducha Svätého. Keď toto dodržíte, dám vám nasledujúce milosti skrze môjho Ženícha Ducha Svätého. Prisľúbenie Ducha Svätého Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému, má účasť na jeho modlitbách. Nech povie DUCHU SVÄTÉMU, na aký úmysel chce obetovať zásluhy, pokiaľ si ich nechce nechať pre seba... 1. Milosť, že svojho Boha už nikdy neurazíte smrteľným hriechom. 2. Neprejdete očistcom, keď svoje očistenie vykonáte na zemi. 3. Po smrti budete vyzdvihnutí tam, kde sa Serafíni klaňajú Bohu. 4. Mená tých, ktorí rozšíria úctu a lásku k Duchu Svätému, budú zapísané v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie a nebudú nikdy vymazané. 5. Tí, ktorí sa pomodlia túto novénu, budú naplnení darmi Duch Svätého a budú označení na ceste do neba. 6. Každá osoba, ktorá sa tejto úcte zasvätí, stane sa ohnivým chrámom Ducha Svätého, kde príde i Boh Otec i Boh Syn a budú v nej prebývať. 7. Tí, ktorí ma budú uctievať pod menom Nevesta Ducha Svätého, získajú veľkú lásku k Ježišovi v Eucharistii a ku mne, Matke Božej.