Anton Čulen
3319
dyk
Katyň musíme vidieť aj z pohľadu mystičky Rozalii Celakówej (19. septembra 1901 Jachówka - z 12. Na 13. Septembra 1944 Krakow), ktorej Kristus hovoril o tom, ako je Poľsko zvrhlé. Je to v časopise Milujte sa.
Ja to vidím tak, že to len Boh dopustil, aby tí, ktorí nežili podľa Božích zákonov, boli odstránený.
Lenczevská píše niečo o tom, aký morálny stav bol v Poľsku a že Boh chcel Poľský národ …More
Katyň musíme vidieť aj z pohľadu mystičky Rozalii Celakówej (19. septembra 1901 Jachówka - z 12. Na 13. Septembra 1944 Krakow), ktorej Kristus hovoril o tom, ako je Poľsko zvrhlé. Je to v časopise Milujte sa.
Ja to vidím tak, že to len Boh dopustil, aby tí, ktorí nežili podľa Božích zákonov, boli odstránený.
Lenczevská píše niečo o tom, aký morálny stav bol v Poľsku a že Boh chcel Poľský národ odstrániť, ale kvôli jeho budúcemu Zasväteniu sa Kristovi Kráľovi (čo sa stalo minulého roku v novembri - Štáty a národy, ktoré to neprijmú a nepoddajú sa pod vládu sladkej Ježišovej lásky, nenávratne zmiznú z povrchu zeme a už nikdy nevstanú! Dieťa, pamätaj, že táto veľmi dôležitá vec nesmie byť prehliadnutá a upadnúť do zabudnutia.), to neurobil.
Božie Milosrdenstvo je veľké, ale i Spravodlivosť.
...
Záchrana pred zničením - O zasvätení Poľska a iných národov.
+Joseph+
no jo, vítězové píšou dějiny [20-27] Zpověď Mučením