Clicks299

Az ú.n. oltásigazolás és a birodalmi keresztényüldözéskor a bálványáldozat bemutatását igazoló libellus hasonlósága

Érdemes megfontolni a hasonlóságot a tervezett oltási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás és a római birodalmi hatóság által a bálványáldozat bemutatását igazoló libellus között:

(Repesve várom hozzászólásokban megírni a meglátásokat)

Magyar Katolikus Lexikon
keresztényüldözés
(lat. persecutio christianorum):

A ~ a római birod-ban.

Róma nagy részét Kr. u. 64. VII: óriási tűzvész pusztította el. A nép Néró cs-t (ur. 54-68) gyanúsította a város felgyújtásával, aki erre elhíresztelte, hogy a gyújtogatók ker-ek voltak, s tömegesen vetette börtönbe őket. A vizsgálat ugyan kiderítette, hogy a ker-ek ártatlanok, de a pogány élettől való elkülönülésük miatt az odium humani generis, 'emberiség gyűlölete' vádjával halálra ítélték és Néró vatikáni kertjeiben a legkegyetlenebb módon kivégezték (Tacitus szerint) a ker-ek „óriási tömegét” (→római vértanúk). A vadállatok bőrébe varrt ker-eket vadállatok marcangolták szét, másokat keresztre feszítettek v. szurokkal öntöttek le, s az est beálltával égő fáklyákként égették el őket. Ebben a ~ben lett vt. Szt Péter és Szt Pál ap. is. A nép dühének csillapodásával alábbhagyott a vérengzés, mely vsz. nem terjedt túl Róma határain, de a ker-ek ettől kezdve ki lettek szolgáltatva a pogány hatóságoknak, bármikor kényszermunkára v. kínhalálra ítélhették őket. - A tervszerű ~t Decius cs. indította meg. 249. XII: rendeletet adott ki, hogy a nagy ker. egyhközs-ek elöljáróit fogják perbe és a szokásos módon ítéljék el. 250 tavaszán elrendelte, hogy a cs. trónralépésének évfordulóján (dies natalis imperii) a birod. valamennyi alattvalója köteles áldozatot (supplicatio) bemutatni az állam isteneinek és a cs-nak, amiről a hatóságok igazolást (libellus) adtak. - Elhatározásában a néphangulat döntően befolyásolta, mert a birod. külső és belső bajainak okát a pogányság a kerségben kereste. Decius úgy gondolta, hogy az egységes államvallás fogja megmenteni a birod. egységét. Elrendelte, hogy mindenki, a nők és gyermekek is, mutasson be áldozatot az isteneknek, s vegyen részt az áldozati lakomán. Bevezette a kínzást, minek következtében sokan lettek félelemből hittagadóvá (lapsi), áldozatbemutatóvá (sacrificati, thurificati), v. igazolást szereztek be ezekről (libellatici).

katolikus.hu/K/keresztényüldözés.html
Beati pauperes spiritu
Épp most néztem meg immár sokadjára a Schindler listája c. filmet. Hátborzongató - még mindig vagy most még inkább, mint valaha...