Clicks483
Stylita
30

Boží slovo na den 22.9. A.D. 2021

Ježíš svolal svých Dvanáct (apoštolů), dal jim sílu a moc vyhánět všechny zlé duchy a léčit nemoci. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, zůstávejte tam a odtamtud se vydávejte na cestu. A když vás někde nepřijmou, při odchodu z toho města si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a procházeli vesnice, všude hlásali radostnou zvěst a uzdravovali.
Lk 9,1-6
U.S.C.A.E.
ja myslím že ide len o chybné pochopenie článku Viery o spoločenstve svätých oni nie sú v nebi (a očistci) štatisti. Vedia o nás a Boh im dovoľuje konať tak napríklad neprekvapivo je svätý Mikuláš Divotvorca patrón námorníkov

a v Nebi každý preukazuje poklonu Svätej Trojici špeciálnu úctu Matke Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. [Nižšiu] ale aj sebe navzájom ono je to prejav dobra a závisť tam …More
ja myslím že ide len o chybné pochopenie článku Viery o spoločenstve svätých oni nie sú v nebi (a očistci) štatisti. Vedia o nás a Boh im dovoľuje konať tak napríklad neprekvapivo je svätý Mikuláš Divotvorca patrón námorníkov

a v Nebi každý preukazuje poklonu Svätej Trojici špeciálnu úctu Matke Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. [Nižšiu] ale aj sebe navzájom ono je to prejav dobra a závisť tam nepanuje a ani pohŕdanie
Martina Bohumila Lutherová
V nevěstce je každý svatý nominován na malého
boha, kterého mám vzývat podle dané potřeby?
Ale toto přeci je plně pohanské. Mám z toho
úzkost kam až se postupem k antikristovi na papa
stolci došlo. A nikomu to nevadí.
mám boha proti požáru, boha pro rodičky, boha
pro nejrůznější řemesla,tak jako boha lásky, plodnosti
atd. To mi nikdo nevysvětlí, že o tomto je křesťanství.
Ani to vysvětlovat nepo…More
V nevěstce je každý svatý nominován na malého
boha, kterého mám vzývat podle dané potřeby?
Ale toto přeci je plně pohanské. Mám z toho
úzkost kam až se postupem k antikristovi na papa
stolci došlo. A nikomu to nevadí.
mám boha proti požáru, boha pro rodičky, boha
pro nejrůznější řemesla,tak jako boha lásky, plodnosti
atd. To mi nikdo nevysvětlí, že o tomto je křesťanství.
Ani to vysvětlovat nepotřebuji.
Věřím jen v jednoho Boha.
Martina Bohumila Lutherová
Tak jako níže pohané mají pro každou potřebu
jiného boha, kterého vzývají o pomoc - úplně
stejně stanovila stolice papeže ,pro každého
svatého jiné názvy pro vzývání ku pomoci.

Z toho je zřejmé, že náboženství římské jde,
od pol. 1.tisíciletí , v pohanských šlépějích.

Bohové a bohyně války a bitvy
Oslava hinduistických Mahalajů: Vyvolání matky bohyně
Matky bohyně
Vishwakarma, Pán architektury …More
Tak jako níže pohané mají pro každou potřebu
jiného boha, kterého vzývají o pomoc - úplně
stejně stanovila stolice papeže ,pro každého
svatého jiné názvy pro vzývání ku pomoci.

Z toho je zřejmé, že náboženství římské jde,
od pol. 1.tisíciletí , v pohanských šlépějích.

Bohové a bohyně války a bitvy
Oslava hinduistických Mahalajů: Vyvolání matky bohyně
Matky bohyně
Vishwakarma, Pán architektury v hinduismu
Cerridwen: Strážce kotle
Bacchus, římský bůh vína a plodnosti
eferrit.com/pohansti-bohove-a-bohyne/
Martina Bohumila Lutherová
Snad pochopíte jak sešla z Cesty římská církev
ještě toto:/ výsměch křesťanství od stolice/
Asasa Ya (Ashanti): Tato božská zemská bohyně se připravuje na to, aby na jaře připravila nový život a Ashanti ji ctí na festivalu Durbar, vedle Nyame, boha nebe, který přináší déšť na pole.
Bast (egyptská) :
Bastová byla egyptská bohyně koček, která chránila matky a jejich novorozené děti. Žena trpíc…More
Snad pochopíte jak sešla z Cesty římská církev
ještě toto:/ výsměch křesťanství od stolice/
Asasa Ya (Ashanti): Tato božská zemská bohyně se připravuje na to, aby na jaře připravila nový život a Ashanti ji ctí na festivalu Durbar, vedle Nyame, boha nebe, který přináší déšť na pole.
Bast (egyptská) :
Bastová byla egyptská bohyně koček, která chránila matky a jejich novorozené děti. Žena trpící neplodností by mohla nabídnout Bastovi naději, že jí to pomůže pochopit. V pozdějších letech se Bast silně spojil s Mut, matkou bohyně postavy.
Bona Dea (Římana): Tato bohyně plodnosti byla uctívána v tajném chrámu na kopci Aventinu v Římě a pouze ženy měly dovoleno navštěvovat její obřady. Žena, která doufá, že si otevírá, může Bona Deu obětovat v naději, že otěhotní.
Stylita
kdo chce katolíka bít, najde nesmysly na internetu
ty to máš odsud
eferrit.com/matky-bohyne/
Spekuluje se tam, že Panna Maria je křesťanská Bohyně. Přitom kat. církev nic takového nikdy nehlásala.
Martina Bohumila Lutherová
Panna Maria je Matka našeho Pána Ježíše Krista.
Sporné je oslovení Matka Boží.
Ale stejně si nepochopil o co jde. Přečti si o čem
píši.
Stylita
To není tak těžké pochopit. Prostě haníš kult svatých v katolické církvi.
Martina Bohumila Lutherová
Jistě je stejný jako ve všech pohanských náboženstvích. Botka.
Věřím v jednoho Boha .Botka
Stylita
Není stejný. Pohanská náboženství vyznávají bůžky a bohyně, kteří jsou slepí a kteří nic neslyší.
Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,
mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,
rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku.
Martina Bohumila Lutherová
Vzývej si koho libo!
Stylita
Známe se nějaký pátek a vím, že máš důvěru k Panně Marii a celý život jsi se k ní utíkala. Nebo se mýlím?
Martina Bohumila Lutherová
Nemýlíš se. Botka. Je to testamenta Krista P8na z kříže
pro učedníky. A ne žádná Matka Boží-to je ponížení,
zesměšnění, defraudace Přečisté Matky.
Botka. /mám práci/ pohane
Martina Bohumila Lutherová
Čím se lišíte od pohanů, když přejímáte jejich
praktiky? Copak démon,který je za pohanskými
náboženstvími a jejich bohy nemá moc je klamt
vyslyšením. Co Kabala? Co Mojžíš a jeho odpůrci
pohanští mágové, téměř vše dokázali jako on.
Proto je to hanebné co udělala stolice papežská.
Stylita
Kult svatých nedělá ze svatých bůžky. Někteří kritici Církve svaté vyčítají, že si ctíme mučedníky a další svaté stejnou úctou jak Boha. To je ovšem omyl a Církev toto neučila ani neučí. Z podobných názorů vzešlo ikonoborectví se svou zlobou. Ta měla za následek mnoho mrtvých.
Martina Bohumila Lutherová
Tancuješ kolem. Každý z vašich svatých
/vyjma mučedníků/ mají svůj úkol pro který
je vzýván. To nemůžeš popřít. Je to stejné
jako pohanský řím ect. odkud stolice čerpala.
Martina Bohumila Lutherová
např:
Nahoru
Svatý Jan Nepomucký 16.5.
Odkaz na životopis z časopisu Naše rodina
Žil ve 14. století.
Je patronem :
Čech, kněží a zpovědníků, uchování zpovědního tajemství, cestování, poutníků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umístěny většinou na rozcestích a na mostech), lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečím z vody, jezuitů, patron všech vod,
Atribut…More
např:
Nahoru
Svatý Jan Nepomucký 16.5.
Odkaz na životopis z časopisu Naše rodina
Žil ve 14. století.
Je patronem :
Čech, kněží a zpovědníků, uchování zpovědního tajemství, cestování, poutníků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umístěny většinou na rozcestích a na mostech), lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečím z vody, jezuitů, patron všech vod,
Atributy:
je zobrazován jako kněz v rochetě a kožešinovém pláštíku, se štolou a biretem na hlavě, křížem v náručí a knihou a palmou v ruce; pět hvězd kolem hlavy (které podle legendy ukazovaly, kde leží ve vodě Janovo tělo), prst na ústech, jazyk, staroboleslavské palladium (podle legendy putoval světec do Staré Boleslavi), kotva
Stylita
Tři stavy církve. „Dokud Pán nepřijde ve své slávě a všichni andělé s ním, kdy také zničí smrt a všechno mu bude podřízeno, někteří jeho učedníci putují na zemi, jiní se po smrti očišťují, další jsou oslaveni a hledí ‘jasně na samého trojjediného Boha, jak je’“: „Všichni však — i když v různém stupni a různým způsobem — jsme navzájem spojeni v téže lásce k Bohu a k bližnímu a zpíváme týž hymnus …More
Tři stavy církve. „Dokud Pán nepřijde ve své slávě a všichni andělé s ním, kdy také zničí smrt a všechno mu bude podřízeno, někteří jeho učedníci putují na zemi, jiní se po smrti očišťují, další jsou oslaveni a hledí ‘jasně na samého trojjediného Boha, jak je’“: „Všichni však — i když v různém stupni a různým způsobem — jsme navzájem spojeni v téže lásce k Bohu a k bližnímu a zpíváme týž hymnus slávy našemu Bohu. Neboť všichni, kdo jsou Kristovi a mají jeho Ducha, srůstají v jednu církev a v něm jsou navzájem propojeni.“
„Jednota poutníků s bratry zesnulými v Kristově pokoji se nijak nepřerušuje, ba podle stálé víry církve se ještě posiluje vzájemným sdílením duchovních hodnot.“
Přímluva svatých. „Nebešťané totiž tím, že jsou důvěrněji spojeni s Kristem, upevňují celou církev ve svatosti … neustále se za nás přimlouvají u Otce a podávají mu zásluhy, které získali na zemi skrze jediného prostředníka mezi bohem a lidmi, Ježíše Krista … Jejich bratrská péče o nás nám tedy vydatně pomáhá v naší slabosti.“ „Neplačte. Budu vám užitečnější po své smrti a budu vám pomáhat účinněji než za svého života.“ „V nebi se budu starat jen o to, abych konala dobro na zemi.“
Společenství se svatými. „Památku nebešťanů ctíme nejen pro jejich příklad, nýbrž ještě více proto, aby se jednota církve posilovala v Duchu uskutečňováním bratrské lásky. Vždyť jako nás přivádí blíže ke Kristu křesťanské společenství poutníků, tak nás i společenství se svatými spojuje s Kristem. Z něho — jako ze zdroje a hlavy — pramení všechny milosti a život Božího lidu.“ „Kristu se klaníme, protože je Boží Syn, zatímco mučedníky právem uctíváme jakožto učedníky a napodobitele Pána pro jejich svrchovanou oddanost jejich Králi a Mistrovi; a kéž je dáno i nám, abychom se stali jejich společníky a spoluučedníky!“
zdroj: katechismus.cz
Martina Bohumila Lutherová
Teď to trochu nadlechčím , předem se omlouvám Stylito:
😂 Takže když uvidídš jezuitu volej: Svatý Jene z Nepomomuku
ochraňuj mě ať nepodlehnu manipulaci toho jezovitu. Děkuji ti. 😎
Martina Bohumila Lutherová
Chci tako do nebeského příbytku, připraveného
Pánem Ježíše. Jistě tam nebudu sama :-). Věřím,
že je nemálo těcho co milovali Pána Boha nade
vše a bližního jako sebe samého....svatí se určitě
neučástnili na vyvražďování jiných křesťanů či
nedobývali mečem jiné národy.
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
Jde pouze o to jak bezbožná římská církev,
se připodobňovala pohanům z nichž vyšla.
Viz. výše Jan Nepomucký co vše mu jako
démonskému bůžku přisoudili . v čem všem
ho máš vzývat, čeho všeho je patronem nad
čím vším má moc.
Odvádí to od víry v Jediného
Živého Boha. Staví se jim sochy kostely, pálí
svíčky , vzýváte je atd. A to je čisté pohanství/
modloslužba.
U.S.C.A.E.
V dňoch 3. – 11. decembra 2007 sa preosvietený vladyka Juraj, biskup michalovský (v doprovode riaditeľa Úradu MPE v Michalovciach prot. Vasila Bardzáka a tajomníka Úradu MPE v Michalovciach pre ekonomiku prot. Imricha Belejkaniča) zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v Gréckej pravoslávnej cirkvi pri príležitosti slávnosti svätiteľa Nikolaja, arcibiskupa myrlykijského, patróna všetkých námorní…More
V dňoch 3. – 11. decembra 2007 sa preosvietený vladyka Juraj, biskup michalovský (v doprovode riaditeľa Úradu MPE v Michalovciach prot. Vasila Bardzáka a tajomníka Úradu MPE v Michalovciach pre ekonomiku prot. Imricha Belejkaniča) zúčastnil zahraničnej pracovnej cesty v Gréckej pravoslávnej cirkvi pri príležitosti slávnosti svätiteľa Nikolaja, arcibiskupa myrlykijského, patróna všetkých námorníkov

mkpe.sk/?p=3401
U.S.C.A.E.
RAVOSLAVNÝ
KATECHISMUS

II. VYDÁNÍ

PRAHA 1950

Nákladem Exarchátní rady pravoslavné církve v Praze

Uděluji požehnání k II. vydání „Pravoslavného katechismu“
od biskupa-mučedníka Gorazda pro účely náboženské výchovy
pravoslavných věřících.

V Praze dne 4. září 1950,
ve výroční den mučednické smrti biskupa Gorazda.

Exarcha moskevské patriarchie
Jelevferij,
metropolita pražský
a celého …More
RAVOSLAVNÝ
KATECHISMUS

II. VYDÁNÍ

PRAHA 1950

Nákladem Exarchátní rady pravoslavné církve v Praze

Uděluji požehnání k II. vydání „Pravoslavného katechismu“
od biskupa-mučedníka Gorazda pro účely náboženské výchovy
pravoslavných věřících.

V Praze dne 4. září 1950,
ve výroční den mučednické smrti biskupa Gorazda.

Exarcha moskevské patriarchie
Jelevferij,
metropolita pražský
a celého Československa.
...
e) O úctě andělů a svatých.

507. Není-li proti prvnímu přikázání božímu uctívání andělů a svatých?


Uctívání andělů a svatých není proti prvnímu přikázání božímu, protože se andělům a svatým neklaníme ani jim nesloužíme, nýbrž je toliko ctíme.

* 508. Jak ctíme anděly a svaté?

Anděly a svaté ctíme čtverým způsobem:

1. obdivujeme jejich svatý život,

2. následujeme jejich krásného příkladu,

3. vzýváme je jako věrné služebníky a miláčky boží, aby se k Bohu za nás modlili, a děkujeme jim za přímluvu u Boha,

4. máme v uctivosti památky, jež po nich zůstaly, jejich ostatky a ikony.

pravoslavi.cz/katechismus/Gorazduv_pravoslavny_katechismus.html
---
logicky som vybral čo si uchovali z Pravej Viery a čo tým pádom majú spoločné s Katolíkmi držiacimi sa Viery predávanej od Apoštolov až k nám. Úctu svätých a ich ochranu iným slovom patronát uznávajú a vyznávajú aj keď u svätíc by to mal byť matronát 😊
U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
Protestanti znova a znova obviňujú katolíkov, že sa klaňajú Svätým. To je zlostné očierňovanie. Každé katolícke dieťa vie, a v každom katolíckom katechizme stojí: >Len Bohu sa treba klaňať, Svätých uctievame len ako jeho verných služobníkov a priateľov.
U.S.C.A.E.
Kniha Sirachovcova
Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)
Sir 44, 1-27

1 Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov, 2 svojou odvekou veľkodušnosťou. 3 Jedni panovali vo svojich ríšach, boli to slávni mužovia pre svoju udatnosť, (iní), obdarovaní múdrosťou, svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť. 4 Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdros…More
Kniha Sirachovcova
Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)
Sir 44, 1-27

1 Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov, 2 svojou odvekou veľkodušnosťou. 3 Jedni panovali vo svojich ríšach, boli to slávni mužovia pre svoju udatnosť, (iní), obdarovaní múdrosťou, svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť. 4 Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku. 5 Svojím nadaním zostavovali piesne a nápevy a písmom zaznačovali básne. 6 Boli (medzi nimi) aj veľkí boháči, ktorí sa usilovali o krásny (život) a ktorí si pokojne nažívali vo svojich domoch. 7 Všetci títo si získali slávu v dejinách svojho národa a už za ich života sa im dostalo pochvaly. 8 Ich potomci, z nich zrodení, zanechali meno po sebe, aby im hlásalo chválu. 9 A zase sú (iní), ktorí nemajú po sebe ani pamiatky: pominuli sa, akoby ich ani nebolo bývalo. A hoci sa zrodili, ako keby sa neboli narodili, lebo aj ich synovia (sa pominuli) spolu s nimi. 10 No aj oni boli nábožní mužovia, ktorým nechýbali dobré skutky. 11 Pri ich potomstve zostal majetok, 12 u ich vnukov posvätné dedičstvo. Pri zmluve zotrváva ich potomstvo, 13 ich synovia pre nich zostanú naveky: ani ich potomstvo, ani ich sláva nezaniknú nikdy. 14 Ich telá pochovali v pokoji, no ich (slávne) meno žije po večné rody. 15 O ich múdrosti rozprávať si budú národy a ich chválu zvestovať bude zhromaždenie (svätých). 16 Henoch sa ľúbil Bohu, a preto ho preniesol do raja, aby dal národom (príklad) pokánia. 17 Noe bol uznaný za dokonalého a spravodlivého: keď nastával čas hnevu, stal sa zmieriteľom, 18 a preto bol ako zvyšok (žijúci) ponechaný na zemi, keď nastala potopa. 19 Uzavrel s ním večne platnú zmluvu: že ľudstvo viac nezahynie potopou. 20 Abrahámovi, veľkému praotcovi mnohých národov, sa slávou nenašiel nik podobný, lebo plnil zákon Vznešeného, a preto s ním uzavrel zmluvu. 21 Túto zmluvu potvrdil na jeho tele a on sa osvedčil verným, keď ho (Boh) skúšal… 22 Preto mu prísahou zaručil slávu vo vlastnom národe: že ho rozmnoží ako prach zeme 23 a jeho potomstvo povýši ako hviezdy; a že dostane do vlády (zem) od mora k moru, od (Veľkej) rieky až po kraj zeme. 24 Aj s Izákom si podobne počínal pre Abraháma, jeho otca. 25 Väčšie požehnanie ako všetkým (iným) národom udelil mu Pán a svoju zmluvu utvrdil nad Jakubovou hlavou. 26 Uznal (Jakuba) za hodného, aby ho zahrnul svojím požehnaním, preto mu priznal dedičný podiel; a on ho rozdelil po čiastkach medzi dvanástimi pokoleniami. 27 A zachoval mu zbožných mužov, ktorí boli obľúbení u všetkých ľudí.
Krásný pokojný den
Bohumila je člověk, který hraje duální hru na diskuzi. Krmí prostor svými problémy. To je asi tak celé. Mnohdy si protiřečí, sedmilhář... Kdyby byla katolík, dávno by věděla... Takto se stává generátorem pochybností. Nic víc. Myslím, že není třeba zdůvodňovat. Aspoň je vidět, jak virtuální svět deformuje člověka. Kdyby žil/žila ve společenství a komunikaci s lidmi i Bohem měla by mnohem jasněji...
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Ezdrášovy.
Já, Ezdráš, jsem se probral při večerní oběti ze svého smutku a s roztrženými šaty a řízou jsem klesl na kolena a vztáhl ruce k Hospodinu, svému Bohu. Volal jsem: „Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout svou tvář k tobě, můj Bože! Naše zvrácenosti nám přerostly přes hlavu a naše viny se dotýkají nebe. …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Ezdrášovy.
Já, Ezdráš, jsem se probral při večerní oběti ze svého smutku a s roztrženými šaty a řízou jsem klesl na kolena a vztáhl ruce k Hospodinu, svému Bohu. Volal jsem: „Můj Bože, stydím se a hanbím pozdvihnout svou tvář k tobě, můj Bože! Naše zvrácenosti nám přerostly přes hlavu a naše viny se dotýkají nebe. Ode dnů svých otců až dodnes jsme se velice provinili. Pro své zvrácenosti jsme byli spolu se svými králi a kněžími vydáni do moci králům (cizích) zemí, pod meč, do zajetí, k oloupení i veřejnému zahanbení, jak je tomu i dnes. Ale nyní je tomu malý okamžik, co se nám dostalo smilování od Hospodina, našeho Boha, který nám zanechal hrstku těch, kdo vyvázli, a dal nám zakotvit na svém svatém místě. Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily, dal nám v našem otroctví pookřát. Byli jsme otroky, ale náš Bůh nás v otroctví neopustil. Naklonil nám perské krále milosrdenstvím a dal nám pookřát. Mohli jsme obnovit dům svého Boha a vystavět, co bylo v troskách. Byl naší záštitou v Judsku a Jeruzalémě.“
Ezd 9,5-9

Žalm:
Požehnaný Bůh věčně živý.

Požehnaný Bůh věčně živý
i jeho království,
protože on trestá a smilovává se,
svrhuje do podsvětí
a vyvádí ze záhuby svou vznešeností!
Nikdo nemůže uniknout jeho ruce.

Oslavujte ho před národy, synové Izraele,
neboť vás mezi ně rozptýlil
a tam ukázal svoji vznešenost.

Ctěte ho přede vším, co žije,
protože on je náš Pán a on je náš otec,
on je náš Bůh po všechny věky.

Bude vás trestat pro vaše nepravosti,
ale smiluje se nad vámi nade všemi
a shromáždí vás ze všech národů,
kdekoli jste byli rozptýleni.

Všichni vyvolení, velebte Pána,
všichni chvalte jeho vznešenost.
Chvalte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
Tob 13

Evangelium:
Lk 9,1-6
Martina Bohumila Lutherová
Sir 2 /pro mikiho/

1Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení.
2Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.
3Přilni k Hospodinu , neodvracej se od něho , abys nakonec dosáhl vyvýšení.
4Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.
11Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňu…More
Sir 2 /pro mikiho/

1Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení.
2Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.
3Přilni k Hospodinu , neodvracej se od něho , abys nakonec dosáhl vyvýšení.
4Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.
11Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení.
12Běda však mdlým srdcím a rukám ochablým strachem i hříšníkovi, který chodí po dvou stezkách.
13Běda mdlobou ochablému srdci, že nevěří, proto se mu nedostane ochrany.