tommy1
1288

PROF. WANDA PÓŁTAWSKA JEST JEDNĄ Z OSÓB, KTÓRE KRAKOWSKIEJ BUCIE GENDEROWEJ I PYSZE ŚRODOWISK LEWICOWO-LIBERALNYCH POTRAFI POWIEDZIEĆ TWARDE: „NIE!”

P. GUZDEK: PROF. WANDA PÓŁTAWSKA JEST JEDNĄ Z OSÓB, KTÓRE KRAKOWSKIEJ BUCIE GENDEROWEJ I PYSZE ŚRODOWISK LEWICOWO-LIBERALNYCH POTRAFI POWIEDZIEĆ TWARDE: „NIE!”
11 maja 2022

Prof. Wanda Półtawska spotkała się w Krakowie z kontestacją środowisk liberalno-lewicowych, ale jest to pewne przedłużenie działań wymierzonych także w ks. abp. Marka Jędraszewskiego. To są dwie osoby, które potrafią – nie boję się tego nazwać – tej krakowskiej bucie genderowej, pysze środowisk lewicowo-liberalnych powiedzieć twarde: „Nie!” – zaznaczył Piotr Guzdek, członek Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w środowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Miejscy radni przyznali dziś Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa prof. Wandzie Półtawskiej
[więcej]. . Jak zaznaczył Piotr Guzdek, dla niego Wanda Półtawska jest osobą Soboru Watykańskiego II.

Patrząc na jej zaangażowanie jako lekarza specjalisty w obszarze duszpasterstwa rodzin, współpracy z duchowieństwem, ona faktycznie przekładała na praktykę swojego życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego, ale także społecznego, publicznego i eklezjalnego to, co mieści w sobie konstytucja „Gaudium et spes” Soboru Waryńskiego II. A więc to, co mieści w sobie na temat małżeństwa i rodziny, na temat współpracy laikatu z duchowieństwem – dodał.

Zwrócił uwagę, że „prof. Wanda Półtawska i ks. kard. Karol Wojtyła niejako wprowadzili założenia wspomnianego soboru w Kościele krakowskim”.

To pokazuje nam ważne źródło postawy moralnej, społecznej prof. Wandy Półtawskiej. Tym bardziej, że to właśnie ona stworzyła podstawy razem z kard. Karolem Wojtyłą duszpasterstwa rodzin diecezji krakowskiej. Była twórcą Instytutu Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Została także mianowana profesorem, wieloletnim dyrektorem tego instytutu (…). Wiele płaszczyzn zaangażowania, ale to wszystko wynikało z pewnego spojrzenia na rolę świeckich, rolę świeckiej kobiety, żony, matki, jak również profesjonalisty zajmującego się medycyną psychiatryczną, etyczną regulacją poczęć w życiu Kościoła i w życiu społecznym – wyjaśnił.

Jednak wybór kandydatury prof. Wandy Półtawskiej okazał się niejednomyślny wśród radnych miasta. Ostry sprzeciw wykazali radni klubów Platformy – Koalicja Obywatelska i Nowoczesny Kraków. Powodem – jak się okazało – są poglądy profesor dotyczące ochrony życia.

Faktycznie prof. Wanda Półtawska, jej osoba spotkała się w Krakowie z kontestacją środowisk liberalno-lewicowych, ale jest to pewne przedłużenie działań wymierzonych także w ks. abp. Marka Jędraszewskiego. To są dwie osoby, które potrafią – nie boję się tego nazwać – tej krakowskiej bucie genderowej, pysze środowisk lewicowo-liberalnych powiedzieć twarde: „Nie!” – wskazał Piotr Guzdek.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka podkreślił, że według lewicowych środowisk, żeby otrzymać honorowe obywatelstwo miasta trzeba spełnić trzy podstawowe wymogi: wspierać agendę aborcyjną, promować agendę genderową oraz popierać agendę zapłodnienia pozaustrojowego.

Tym trzem bardzo wyrazistym charakterystykom cywilizacji śmierci, o której pisał Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae”, pani prof. Wanda Półtawska ma w obszarze życia społecznego i publicznego w Krakowie (także będąc radną miasta Krakowa przez 10 lat, jak również w późniejszej działalności, w ogólnopolskim dyskursie) ogromne zasługi. Była inicjatorką listu polskich lekarzy, środowiska medycznego i społecznego, które sprzeciwiały się legalizacji aborcji, zapłodnienia pozaustrojowego, organizacji parad homoseksualnych w Krakowie czy w Warszawie – wspominał.

Gość Radia Maryja zaznaczył, że bardzo się cieszy, iż pomimo sprzeciwu pewnych środowisk Wanda Półtawska otrzymała odznaczenie.

Miasto Kraków chce uchodzić jako miasto uniwersyteckie o najdłuższych tradycjach akademickich w Polsce. Za szczególne miejsce, gdzie debata akademicka czy publiczna toczy się na najwyższym europejskim poziomie, w którym dopuszczony jest pluralizm światopoglądowy, dialog wielości stanowisk aksjologicznych. Jeżeli nie doszłoby do nadania tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa prof. Wandzie Półtawskiej -okazałoby się, że pomimo wielkich aspiracji elity intelektualnej, społecznej i politycznej Krakowa, która pretenduje do bycia enklawą pluralizmu kulturowego, miasto tak naprawdę stałoby się kanwą tylko jednostronnych narracji antropologicznych, etycznych, charakterystycznych dla kultury genderowej – akcentował.

Wyjaśnił również, że nie dziwił go sprzeciw wobec uhonorowania profesor.

Jeśli spojrzymy na program studiów na poszczególnych uczelniach krakowskich, które chcą uchodzić za najlepsze, najważniejsze w polskim szkolnictwie wyższym, to bardzo wyraźnie widzimy, że na kierunkach humanistycznych, społecznych, filozoficznych, realizowane są całe moduły zajęć genderowych (…). Krakowskie środowisko intelektualne promuje i wychowuje reprezentantów genderyzmu, ale na szczęście w tej debacie publicznej jest jeszcze miejsce dla aksjologii chrześcijańskiej, dla kultury życia, dla osób, które nie tylko mają ogromny wpływ na rozwój duszpasterstwa rodzin w polskim Kościele, ale które były świadkami i promowały historię zbrodni wojennych, nazistowskich – wyjaśnił.

Warto przypomnieć, że prof. Wanda Półtawska jest już honorowym obywatelem m.in. miasta Lublina.

Całą rozmowę z Piotrem Guzdkiem można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl
tommy 1
Prof. Wanda Półtawska spotkała się w Krakowie z kontestacją środowisk liberalno-lewicowych, ale jest to pewne przedłużenie działań wymierzonych także w ks. abp. Marka Jędraszewskiego. To są dwie osoby, które potrafią – nie boję się tego nazwać – tej krakowskiej bucie genderowej, pysze środowisk lewicowo-liberalnych powiedzieć twarde: „Nie!”