pepe122
Ďakujem za všetko úsilie,
ktoré každý z vás robí, aby
pomohol v týchto extrémne
ťažkých časoch.

Nech vám Boh požehná.
Nech Panna Mária dáva
na vás pozor. Prosím,
nezabudnite sa pomodliť
aj za mňa. pápež František
apredsasatoci
bergoglio spôsobí odpad od živej viery, revolúciu v Európe a potom žiada o modlitby? 😱
pepe122
mno riadne chujoviny tu dávaš