Clicks21
lt.news

Pranciškus aukština visus – išskyrus Viešpatį

Pranciškus planuoja pompastiškas iškilmes savo aplinkosaugos enciklikos „Laudato Si“ 5-osioms metinėms, nors ekonomikos prefektas liepė jam būti „blaiviam“ ir „sumažinti konferencijų išlaidas“.

Programa bus be galo didelė: „Laudato Si savaitė“, internetiniai seminarai, „Veiklos gairės“, ekumeninis „Kūrybos sezonas“, „apvalusis stalas“ Davoso pasaulio ekonomikos forume, įvairių religinių lyderių susitikimas, „Daugiametė veiksmo platforma“, „Gyvoji kapela“ su vaikų choru ir paukščių čiulbėjimu.

Pranciškus parems „natūralių sodų“, „sakralinių erdvių“, medžių sodinimo, dokumentinių filmų, „įtraukiančių parodų“, aplinkosaugos interpretacijų, kurios reprezentuoja Bibliją, kūrimą. Jis pateiks savo kovos su plastikinėmis medžiagomis planą ir įteiks „Laudato Si“ apdovanojimus.

Spalio 15-ąją įvyks agnostinis švietimo projektas „Pasaulinio švietimo susitarimo išradimas“ (angl. „Reinventing the Educational Global Compact“).

Lapkritį vyks Asyžio susitikimas su neišvengiamuoju Džefriu Sachsu, kurio tikslas – „pakeisti dabartinę pasaulio ekonomiką“.

Sandro Magisteris pabrėžia, kad Pranciškaus aplinkosauginis sekuliarizmas yra prasmingas, nes enciklika Laudato Si“ – „Būk išgirtas“– tinkamai pašalina du žodžius, esančius šv. Pranciškaus Asyžiaus originaliame tekste: „mano Viešpatie“.

Paveiksliukas: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsUfwyyeulkm