Jakub Berman, przedstawił Żydom plan tego, jak mają działać, by zająć ostatecznie Polskę

TAJNY Plan Bermana – Jak przejąć władzę nad Polakami?! 19 listopada 2021 TAJNY Plan Bermana – Jak przejąć władzę nad Polakami?! Tajny referat Bermana…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
27
Jak przejąć władzę nad Polakami?!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, spółdzielczość.''