Neuveriteľné: „Konzervatívny“ biskup uzavrel najväčší seminár v Argentíne, obviňuje Vatikán

Monsignor Eduardo Maria Taussig, „konzervatívny“ biskup slávnej diecézy San Rafael v Argentíne, oznámil uzatvorenie diecézneho seminára so štyridsiatimi seminaristami, najväčšieho v Argentíne. Taussi…
Svätý Malachiáš(prorok)
Theodorá-Máriá

Ano František bergolio je heretik a bludár a nielen on,ale aj ty spojení s vierou falošnou,ktorú propaguješ s rôznymi sektami a aj ubohé ovce,ktoré nasledujú sektu dohnalovcov dlaždia cestu antikristu a ničia pravé kresťanstvo. Ste ubohí podvodníci,heretici a falošní kresťania a samozrejme Boží nepriatelia.
Theodorá-Máriá
Tolik humbuku pro placebo,
ve spojení víry se svatým otcem Františkem 🤕 ubohé ovce stále se nechají podvádět.
Theodorá-Máriá
Chápu, zábovi to nejde do kopy ze zjevením 😤
které upřednostňuje a tobě vyhovuje
pan redaktor petr hájek. 😤