mk2017
2427

Trzy krzyże.

Trzy krzyże.

Trzy krzyże na Kalwarii reprezentują trzy postawy , trzy możliwe sytuacje w stosunku duszy do Boga .

Do jednego z tych krzyży przybito łotra , który żałował za swoje winy . Najpierw urągał Jezusowi ."Ukrzyżowani z Nim razem też z Niego szydzili "/Mk 15,32/.Skąd więc ta zmiana ? To tajemnica łaski.

Jezus ukrzyżowany nie przemawiał .

Lecz kilka wypowiedzianych przez Niego słów , Jego milczenie , Jego zachowanie się w tej godzinie konania wzywają do skruchy .Łotr zrozumiał . Karci swego towarzysza za obelżywe słowa .Daje świadectwo niewinności Jezusa .Prosi Go:"Pamiętaj o mnie , kiedy przyjdziesz do swego królestwa "/Łk 32, 42/.I natychmiast słyszy zapewnienie , że będzie z Jezusem w Raju .

W chwili , gdy większość uczniów porzuciła Nauczyciela i uciekła , żałujący za swe czyny złoczyńca staje się symbolem , przedstawicielem wszystkich skruszonych grzeszników .

Z drugiej strony Jezusowego krzyża drugi łotr trwa w zatwardziałym uporze . Nie przestaje miotać obelg na Jezusa . On także jest symbolem . Reprezentuje tę część ludzkości , która świadomie wybrała Barabasza , a odrzuciła Jezusa . Co stanie się z nimi? Co stanie się z tymi ludżmi ? Czy są oni obrazem skrajnej zatwardziałości ?
Tekst Ewangelii pozwalałby na takie przypuszczenie . A jednak nigdy nie mamy prawa wątpić o jakiejś duszy , twierdzić ,że na zawsze niedostępna jest łasce.
Litość Zbawiciela czyni cuda . Nie wiemy , jakie były ostatnie chwile zatwardziałego łotra .

Między krzyżami dwóch złoczyńców wznosi się krzyż Zbawiciela . Między grzesznikiem żałującym i grzesznikiem , który nie chce żałować , pozostawiono trzecie miejsce . Miejsce to jest zajęte . To miejsce Tego , który przebacza i zbawia . To miejsce jest żródłem łaski .

Czwarta sytuacja jest nie do pomyślenia , jest niemożliwa .
Gdzie jest w tej chwili moje miejsce na Golgocie ?

Zbawiciel , Znak , Kraków 1982
Lucym1961
PO KTOREJ JA JESTEM STRONIE MOJ BOZE
mk2017
Gdzie jest w tej chwili moje miejsce na Golgocie ?