mk2017
2427

Trzy krzyże

Trzy krzyże. Trzy krzyże na Kalwarii reprezentują trzy postawy , trzy możliwe sytuacje w stosunku duszy do Boga . Do jednego z tych krzyży przybito …
Lucym1961
PO KTOREJ JA JESTEM STRONIE MOJ BOZE
mk2017
Gdzie jest w tej chwili moje miejsce na Golgocie ?