Vyšiel dekrét o odpustkoch k 2. svetovému dňu starých rodičov

Bratislava 28. júna (TK KBS) Pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov, naplánovaného na nedeľu 24. júla, dáva Cirkev možnosť získať úplné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov. Vyplýva to z dekrétu k udelených odpustkov. V slovenskom preklade ho prináša na na internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska.

O udelenie odpustkov pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov požiadal prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Joseph Farell. Apoštolská penitenciária prijala jeho žiadosť a 30. mája vydala osobitnú nótu. Umožňuje ňou získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok (čiže svätá spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) „starým rodičom, seniorom a všetkým veriacim, ktorí sa, motivovaní skutočným duchom pokánia a lásky, dňa 24. júla 2022“ zúčastnia na „slávnostnej svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať Svätý Otec František alebo na rozličných sláveniach odohrávajúcich sa po celom svete“. Odpustky sa budú môcť získať aj pre duše v očistci.

„Chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež budú môcť získať úplné odpustky, ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu, najmä keď slová a slávenia Najvyššieho veľkňaza budú sa prenášať prostredníctvom komunikačných prostriedkov,“ píše sa v dekréte, ktorý podpísal Mauro kardinál Piacenza, vyšší penitenciár a regent Krzysztof Nykiel.
DEKRÉT
Deň bol ustanovený v roku 2021 a v Cirkvi sa slávi na štvrtú júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima a svätej Anny, Ježišových "starých rodičov". Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné, a vyzýva ich, aby "boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Svetový deň má svoje logo, oficiálny videospot, modlitbu, posolstvo, pastoračné usmernenia a liturgickú príručku i grafické materiály (na rodina.kbs.sk).