Matka Zbawienia: Kiedy naprawdę pokochacie Mojego Syna, staniecie się pokorni jak On i gorąco zapragniecie Mu służyć, bez względu na cenę

Mother of Salvation: When you truly love my Son you will become humble like Him and with a burning desire to serve Him, whatever the cost

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 16 sierpnia 2014 roku, godz. 20.15

Moje drogie dzieci, na jakimś etapie swojego życia wiele osób poszukuje Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Kiedy dusza odkrywa Mojego Syna, to jest to dla niej wędrówka różnymi ścieżkami i przez różne etapy, które trzeba przejść.

Kiedy zbliżycie się do Mojego Syna, nastanie walka i tego się musicie spodziewać. Przybliżając się do Niego, będziecie się stawali bardziej jak On, a Jego cechy staną się wam bliskie. Może nie spotkacie Mojego Syna fizycznie, ale poznacie Go pod każdym względem. Będziecie odczuwać Jego Miłość. Jego ból stanie się waszym. Udzieli się wam Jego łagodność, a radość, jakiej On doświadcza dzięki Swojej bezwarunkowej Miłości do człowieka, stanie się waszą radością. W waszych duszach zostanie zaszczepiona Jego cierpliwość i zakorzeni się w was Jego Słowo wraz ze zrozumieniem, które będzie wam dane przez Ducha Świętego.

Kiedy naprawdę pokochacie Mojego Syna, staniecie się pokorni jak On i gorąco zapragniecie Mu służyć, bez względu na cenę. Niektóre dusze z czasem osiągają duchową ścieżkę doskonałości, ale nie ukończą tej wędrówki, jeśli nie złożą całej swojej ufności w Bogu. Jeśli dusza słabnie po drodze, otrzyma Łaski, aby się wzmocnić i podjąć dalej swoją wędrówkę. Ale jeśli dusza konkuruje z Moim Synem i uważa się za godną, by rzucić wyzwanie Słowu, które stało się Ciałem, to zostanie ona oddzielona od Boga.

Osoba, która znajdzie Jezusa w tym życiu na ziemi i która Mu wiernie służy, będzie mieć pokój. Mało co kiedykolwiek już ją na tym świecie ponownie zadowoli. Jeśli dusza nawiąże bliską relację z Moim Synem, a następnie oddzieli się od Niego, będzie cierpiała straszny ból. Poznawszy Go i zamieszkawszy w Jego Sercu, odczuje ten ból rozłąki z Moim Synem, a jest to najgorszy ból znany człowiekowi.

Gdy jesteście kuszeni, by podważać Nauczanie Chrystusa, lub gdy jesteście w jakikolwiek sposób zastraszani, byście odrzucili Go, wiedzcie, że nic z tego świata nigdy nie przyniesie wam pokoju, radości ani miłości, która pochodzi od Niego.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…syna-fizycznie-ale-poznacie-go-pod-kazdym-wzgledem