Clicks350

JEZUS: Szatan sieje zniszczenie na świecie, ale jego dni są teraz policzone

KSIĘGA PRAWDY

środa, 4 maja 2011 roku, godz. 20.45

Moja szczerze umiłowana córko, jest to teraz bardzo pilne, aby świat i wszyscy ci śpiący w sprawach prawdy Mojego Nauczania, koniecznie wysłuchali Mojego świętego Słowa. Ponieważ zamieszanie na świecie nadal będzie rosnąć, musicie się teraz zatrzymać i rozważyć Pismo – to, co zostało wam powiedziane o zmianach, które będą obserwowane na ziemi, jeśli grzech będzie kontynuowany.

Nawet ci z was, którzy wątpią w Istnienie Boga, Ojca Przedwiecznego, albo we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, będą widzieć przed swoimi oczami popełniany codziennie grzech. Czy to następuje podczas waszych osobistych spotkań w życiu codziennym, w gazetach, w programach w mediach, czy w Internecie – jest to trudne do zignorowania. Nawet ci z was, którzy są tolerancyjni w akceptacji grzechu, są zaszokowani poziomem zepsucia, którego jesteście zmuszeni być świadkami.

Co widzicie? Co was najbardziej szokuje? Czy jest to złośliwa przemoc, w jaką jesteście wtajemniczani przez telewizję, oglądając ją wygodnie we własnym domu? Morderstwa, które są dokonywane i akceptowane przez rządy w imię sprawiedliwości? Albo czy jest to zepsucie, pokazywane przez obsceniczną pornografię, która jest przedstawiana jako sztuka? Czy są to kłamstwa, głoszone przez podstępnych oszustów zza systemu prawnego, których stać na to, by sobie wykupić wolność od kary? Czy jest to może nienawiść, jaką ludzie okazują wobec obcych spotykanych na ulicy? Czy jest to odczuwany przez zwykłych obywateli lęk wywoływany przez ich własny rząd? Jest tak wiele pretensji wobec Prawa Mojżeszowego – przykazań – które są uchwalane, tak wiele naraz, że jest niemożliwe, aby je wszystkie zgłębić.

Prawo i porządek zniknęły. Szybko znikają miłość i wielkoduszność okazywane sobie nawzajem przez bliźnich. Nawet ci Moi wierni słudzy, którzy działają w Imię Boga, już dalej nie prowadzą swojej trzody.

Ten chaos jest spowodowany przez króla oszustwa – szatana, złego, który dokłada wszelkich starań, aby ukrywać swoją tożsamość przed ludzkością. Tchórz, działa poprzez swoje moce, by zwodzić. Nie miejcie złudzeń, bo on ma moce, które wykorzystuje do niszczenia ludzkości. Kieruje człowieka przeciw człowiekowi. Brata przeciwko bratu. Bliźniego przeciwko bliźniemu. A wszystko w jednym celu, a jest nim szybkie dokonanie zniszczenia, w tak krótkim okresie, jak tylko może. On nigdy nie przestanie was dręczyć, Moje dzieci. Stawcie czoła jego realności. Uznajcie jego istnienie. Niewierzący, tylko wtedy, gdy wreszcie zrozumiecie prawdę o istnieniu szatana, dotrze do was prawda, że Bóg, Ojciec Przedwieczny, naprawdę istnieje.

Zapamiętajcie tylko, że dni szatana są policzone. Nie pozwólcie mu zwyciężyć. Módlcie się za wszystkich na świecie, żeby nie wpadli w pułapkę nienawiści, którą on zastawia, by usidlić Boże dzieci. Czyni to nie tylko z nienawiści do was, Moje dzieci, ale także ze względu na nienawiść, którą czuje do Mnie, Jezusa Chrystusa, i Mojego Ojca Przedwiecznego. On nie spocznie, dopóki nie spowoduje maksymalnej szkody.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby jego siła zmalała. Módlcie się szczególnie Różańcem świętym, bo jest to ta modlitwa, która zmiażdży szatana.
Gdy powrócę na ziemię, pamiętajcie, będzie tylko jedna droga do wieczności, i właśnie nią powinniście pójść ku Mnie.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…zczenie-na-swiecie-ale-jego-dni-sa-teraz-policzone
wordpress.com/…ing-havoc-in-the-world-but-his-days-are-short-now/