Rafał_Ovile
1413

PILNE: Młodzież Wszechpolska protestuje przeciwko udostępnianiu lewicowym ekstremistom pomieszczeń Uniwersytetu

PILNE: Młodzież Wszechpolska protestuje przeciwko udostępnianiu lewicowym ekstremistom pomieszczeń Uniwersytetu

Jan Bodakowski
Opublikowano 25 marca 2018

Komentarze

W liście skierowanym do Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. dr hab. Marcin Pałys studenci Uniwersytetu Warszawskiego działający w Młodzieży Wszechpolskiej stwierdzili, że:
„21 marca na terenie Uniwersytetu doszło do pikiety środowisk proaborcyjnych i antyfaszystowskich. Środowisko, nazywające swoją inicjatywę Studencką Akcją Antyfaszystowską, promuje wartości sprzeczne z zapewnionym przez Konstytucję prawem do ochrony życia każdego człowieka.
Jako Młodzież Wszechpolska i studenci Uniwersytetu Warszawskiego sprzeciwiamy się przeprowadzaniu tego typu inicjatyw na naszej uczelni. Uważamy decyzje Uniwersytetu za niesprawiedliwe. To na Uniwersytecie Warszawskim rok temu miało odbyć się spotkanie z Rebeccą Kiessling, które jednak po interwencji środowisk proaborcyjnych nie doszło do skutku. Poprzez takie decyzje Uniwersytet daje dowód swojej obłudy, ponieważ wybiórczo stosuje zasadę apolityczności i pluralizmu przyjętą na uczelniach wyższych.

Uniwersytet, a w szczególności Uniwersytet Warszawski jako najlepsza uczelnia wyższa w Polsce, powinien być miejscem, gdzie nie faworyzuje się konkretnych poglądów i inicjatyw. Jesteśmy jednak świadkami sytuacji, kiedy działania Władz Uniwersytetu nie są kierowane dobrem studentów i ideą, jaka żyje w świadomości społeczności uniwersyteckiej, ale potrzebami grup, które promują wartości sprzeczne z Konstytucją i zasadami współżycia społecznego.
Uniwersytet Warszawski nie raz uniemożliwiał środowiskom patriotycznym i narodowym organizowanie wydarzeń związanych z ich działalnością. Wykłady czy spotkania mające z założenia mieć formę dyskusji lub prezentacji, po której można byłoby zadawać prelegentom nawet najtrudniejsze pytania, były odwoływane pod zarzutem upolityczniania uczelni i niespełniania standardów debaty akademickiej. W jaki więc sposób przygotowywanie transparentów w budynkach uniwersytetu oraz częściowy protest proaborcyjny na terenie uczelni spełnia rzeczone standardy debaty akademickiej?
Doszło do jawnego naruszenia zasad panujących na Uczelni, poprzez zezwolenie na przygotowanie do Studenckiego Strajku Ostrzegawczego, którego postulaty zawierają hasła radykalnie lewicowe. Studencki Strajk Ostrzegawczy po rozpoczęciu zgromadzenia przed bramą Uniwersytetu przeszedł na teren Kampusu Głównego, nie wywołując reakcji Straży Uniwersyteckiej. Świadczy to o przyzwoleniu i pobłażaniu pewnym środowiskom, które przedstawiają wygodne dla Uniwersytetu poglądy.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że uczestnicy Strajku używają symboliki związanej ze środowiskami antyfaszystowskimi, które nie stronią od używania przemocy podczas zgromadzeń publicznych. Jednocześnie w swojej nazwie Studencki Komitet Antyfaszystowski używa logo Uniwersytetu, sugerując, że jest bezpośrednio związany z Uczelnią oraz przedstawia wartości przez nią akceptowane.
Jako Młodzież Wszechpolska nie zgadzamy się na tego typu upolitycznianie środowiska akademickiego. Jesteśmy studentami Uniwersytetu i wyrażamy sprzeciw wobec promowania organizacji, których postulaty i działania są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz regułami funkcjonowania społeczności akademickiej. Jego Magnificencja swój program wyborczy z 2016 roku zatytułował hasłem „Uniwersytet, czyli my wszyscy”. Wyrażamy ubolewanie, że to hasło jest stosowane wybiórczo, wobec wybranych grup, a nie wobec całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.
Zwracamy się do Waszej Magnificencji z prośbą o upublicznienie informacji na temat udostępnienia Studenckiemu Komitetowi Antyfaszystowskiemu sali uniwersyteckiej w Instytucie Kultury Polskiej. Jako społeczność akademicka mamy prawo być poinformowani na jakiej podstawie środowiska prezentujące tak radykalne i sprzeczne z Konstytucją hasła, mogą bez przeszkód korzystać z pomieszczeń uniwersyteckich, które z założenia są dostępne dla wszystkich studentów, bez względu na głoszone poglądy. Nie zgadzamy się na szerzenie proaborcyjnych i lewicowych poglądów w przestrzeni Uniwersytetu Warszawskiego. Nie chcemy, żeby Uniwersytet był kojarzony z tak radykalnymi ruchami, które jednoznacznie wpływają na opinię Uczelni, czyniąc z niej miejsce dostępne jedynie dla wybranych grup.
Żądamy sprawiedliwości i zaprzestania dyskryminowania środowisk patriotycznych oraz narodowych na Uniwersytecie, które wielokrotnie chciały organizować otwarte debaty akademickie, a nigdy nie wykorzystały uniwersytetu do przygotowywania swoich manifestacji czy protestowania na terenie uczelni w sposób, w jaki zrobili to działacze skrajnie lewicowej, neokomunistycznej Studenckiej Akcji Antyfaszystowskiej”.

prawy.pl/68279-pilne-mlo…
Rafał_Ovile
Marsz przez uniwersytety za wstawiennictwem zjednoczonej "prawicy" pod patronatem Pana wahadełko [IV. Całkowity zakaz mordowania dzieci nienarodzonych to dechrystianizacja]. Uczmy się! [HISTORIA MARKSIZMU]