Clicks15
jamacor

Guds vilja

754

Detta är nyckeln som öppnar dörren till himmelriket så att man kan träda in: Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum - Den som gör min himmelske Faders vilja ... han skall komma in i himmelriket.

755

Många stora saker hänger på att du och jag handlar så som Gud vill. Glöm inte det.

756

Vi är stenar, kvaderstenar som rör sig, känner och har fullständigt fri vilja.

Gud är stenhuggaren som slipar bort de hårda kanterna, som formar oss som Han vill med hammare och mejsel.

Vi får inte försöka dra oss undan, inte undvika hans vilja, för vi kan hur som helst inte undkomma slagen.

Vi skulle bara få lida mer och i onödan, och istället för att bli en slipad sten som hade kunnat användas i ett bygge, skulle vi bli en formlös hög med grus som folk föraktfullt skulle trampa på.

757

Stå ut med? Finna sig i? Vilja Guds vilja!

758

Att underkasta sig Guds vilja utan förbehåll medför nödvändigtvis glädje och frid: Korsets lycka.

Då konstaterar man att Kristi ok är skonsamt och hans börda lätt.

759

Frid, frid! säger du till mig. Frid ... är för människor av ”god” vilja.

760

Här är en tanke som för med sig frid och som den helige Ande ger till dem som älskar Guds vilja: Dominus regit me, et nihil mihi deerit - Herren är min herde, mig skall intet fattas.

Vad kan oroa en människa som upprepar dessa ord med övertygelse?

761

Du som är en fri människa, åta dig frivilligt att tjäna, så att inte Jesus blir tvungen att säga samma sak om dig, som det sägs att han sade om andra till Teresa av Avila: ”Teresa, jag ville ... men människorna ville inte”.

762

En akt av förening med Guds vilja: Vill du det Herre? ... Då vill jag det också!

763

Tvivla inte, låt ordet fiat - må det ske - stiga upp från hjärtat till dina läppar för att fullborda ditt offer.

764

Ju närmare en apostel är Gud, desto mer världsomfamnande känner han sig. Hans hjärta vidgas för att allt och alla skall rymmas i dess längtan efter att lägga hela världsalltet för Jesu fötter.

765

Så mycket älskar jag din vilja, min Gud, att jag inte skulle önska mig att uppnå himmelens härlighet utan att uppfylla den, om en sådan orimlighet vore möjlig.

766

Att överlämna sig åt Guds vilja är hemligheten bakom jordisk lycka. Säg därför: Meus cibus est, ut faciam voluntatem eius - Min mat är att göra Hans vilja.

767

Denna självöverlåtelse är just villkoret som du måste uppfylla för att inte förlora friden i framtiden.

768

Gaudium cum pace - glädje och frid - är den säkra och välsmakande frukten av att man överlämnar sig själv.

769

Att man är lösgjord betyder inte att man har ett okänsligt hjärta ... det hade inte Jesus.

770

Du är inte mindre lycklig om du saknar någonting än du skulle vara om du hade för mycket av det.

771

Gud upphöjer dem som uppfyller hans vilja i samma saker som han har förödmjukat dem i.

772

Fråga dig många gånger om dagen: Gör jag i detta ögonblick det som jag bör göra?

773

Jesus, jag älskar det som du vill.

774

Steg: att stå ut med Guds vilja, att finna sig i Guds vilja, att vilja Guds vilja, att älska Guds vilja.

775

Herre, om det är din vilja, så korsfäst mitt eländiga kött.

776

Hamna inte i en ond cirkel genom att tänka: Om det här löser sig på ett eller annat sätt, så kommer jag att vara mycket generös mot Gud.

Kan det inte vara så att Jesus räknar med att du skall vara generös utan förbehåll, för att själv lösa problemet på ett bättre sätt än du kan föreställa dig?

En fast föresats, en självklar konsekvens: Varje ögonblick, varje dag, vill jag försöka att generöst uppfylla Guds vilja.

777

Din egen vilja, ditt eget omdöme. Där har du det som oroar dig.

778

Det tar bara några sekunder ... Tänk efter, innan du börjar göra någonting, och fråga dig själv: Vad vill Gud av mig i det här fallet? Och sedan, med Guds nåd - handla!
escrivaworks.org/book/1/_c36