ľubica

Sv. přijímání bez poděkování | Integrální katolíci

Si scires donum Dei! Mnozí si stěžují, že věřící, kteří přistoupili k sv. přijímání, odcházejí z kostela s ostatními hned po mši sv. Je to zvyk, kter…