Clicks18
tr.news

Yeni Kardinaller Dekanı: Francis İstediğini Yaptırabilecek Mi?

Kardinaller dekanı olan Kardinal Sodano'nun halefi, sekiz kardinal piskopos tarafından kendi içlerinden seçilecek.

Şu anda bu kardinaller: 92 yaşındaki Sodano, 86 yaşındaki Re, 85 yaşındaki Bertone, 87 yaşındaki Arinze, 88 yaşındaki Saraiva Martins, 65 yaşındaki Parolin, 76 yaşındaki Sandri, 75 yaşındaki Ouellet ve 73 yaşındaki Filoni.

Genellikle, Roma yakınlarındaki altı piskoposluk bölgesinde görev yapan ve en uzun hizmet veren kardinal-piskopos bu makama seçilmektedir. Bu kişi ise Re.

Ancak Sodano’nun istifasından sonra Francis şöyle dedi: "Bu önemli sorumluluğu tam zamanlı olarak taşıyabilecek birini seçeceklerini umuyorum."

Bu açıklama, Re “tam zamanlı” hizmet veremeyecek kadar yaşlı olduğundan seçimlerinin engellenmesi girişimi olabilir. Akıllarda yer alan soru, kardinallerin Francis'in bu tavsiyesine uyup uymayacağıdır.

Dekanın en önemli görevi, yeni bir papa seçmek amacıyla kardinaller meclisini toplantıya çağırmaktır.

Resim: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsDywwilfvlh